Hur kan företag anpassa sig efter nya cirkulära krav samtidigt som de ökar sin lönsamhet? I projektet Cirkulär lättvikt kommer SVID att vara med och stötta företag inom lättviktsområdet att framtidssäkra sin verksamhet.

Projektet, som drivs av Sweco, vänder sig till företag inom lättviktsområdet, det vill säga företag som arbetar med att utveckla material, konstruktioner och tillverkningsprocesser som tillsammans leder till lättare produkter. Med lättare produkter kan utsläpp minskas i många led.

Inom ramen för projektet arrangeras ett coachningsprogram med föreläsningar, workshops och individuell coachning med skräddarsytt expertstöd baserat på företagens enskilda behov. De deltagande företagen får bland annat lära sig mer om cirkulära affärsmodeller, designprocesser och hur man anpassar sig efter nya hållbarhetskrav.

Coachningsprogrammet ska hjälpa företagen att skapa konkurrensfördelar med effektivare resursanvändning och därmed stärka företagens affärer på både kort och lång sikt. En cirkulärt anpassad affär är resurseffektiv och framtidssäkrad inför till exempel kommande lagstiftning, potentiella resursbrister och den ger även en ökad attraktivitet på marknaden.

Mål

Målet vid projektavslut är att företagen har påbörjat utvecklingen av cirkulära lättviktslösningar som möter de hållbarhetskrav som kunder nu och i framtiden ställer. Projektets övergripande mål är att framtidssäkra deltagande företag genom att accelerera deras resa mot en mer cirkulär och lönsam verksamhet.

Målgrupp

Projektet riktar sig till företag som arbetar med lättvikt, det vill säga företag som arbetar med att utveckla material, konstruktioner och tillverkningsprocesser som tillsammans leder till lättare produkter.

Projekttid

Projektet pågår mellan 26 februari och 15 september 2024.

SVIDs roll i projektet

SVID bidrar med coachningsstöd och bistår med expertkunskap inom cirkulär produktdesign.

Projektägare

Sweco

Samarbetspartner

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign

Finansiär

LIGHTer

Mer information

Logotyp för Sweco
Sweco
Logotyp för LIGHTer
LIGHTer
SVID
SVID

Projektledare