Under 2024 arrangerar SVID i nära samarbete med Röhsska museet och Svensk Form konferensen Nordic & Baltic Design Summit 2024.

Syftet med Nordic & Baltic Design Summit är att samla nordiska och baltiska design- och hållbarhetsdrivna företag och organisationer tillsammans med politiker, beslutsfattare, tjänstepersoner och offentliga representanter från departement och ministerier inom respektive land.

Temat för konferensen är ”Design för ett grönt, livskraftigt och socialt hållbart Norden och Baltikum” och vi strävar efter att etablera samarbete och sprida förståelse för vad som krävs för att accelerera omställningstakten och skapa ett hållbart Norden och Baltikum.

Nordic & Baltic Design Summit blir en mötesplats för att bygga nätverk, och dela erfarenheter och idéer kring resan mot ett grönt, konkurrenskraftigt och mer socialt hållbart samhälle – med hjälp av designens kraft. Konferensen kommer att genomföras i Göteborg den 24–25 oktober i anslutning till invigningen av Röhsska museets nya basutställning.

Mål

Målet är att konferensen blir startskottet för en återkommande aktivitet inom det nordiska samarbetet. Det övergripande målet är att Norden och Baltikum ska vara en region som ligger i framkant i den gröna omställningen.

Målgrupp

Konferensen vänder sig till nordiska och baltiska:

  • designorganisationer
  • politiker, beslutsfattare och tjänstepersoner på departement
  • myndigheter, regioner och kommuner
  • designföretag.

Projekttid

Projektet pågår mellan april och december 2024. Konferensen sker den 24–25 oktober 2024.

Projektägare

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign

Samarbetspartner

Konferensen arrangeras av SVID i nära samarbete med Röhsska museet och Svensk Form. I referensgruppen ingår även ArkDes, Form/Design Center och Arctic Design Center. Konferensen utvecklas i dialog med DOGA i Norge, Design Forum Finland, Dansk Design Center, DDC och Iceland Design Center.

Finansiär

ÄK-N, Nordiska ministerrådets ämbetsmannakommitté för näringslivsfrågor och Västra Götalandsregionen.

SVID
Logotyp för
Logotyp för
Logotyp för Nordic Council of Ministers
Logotyp för

Kontakt