Det framgångsrika projektet EcoDesign Circle som arbetat med att ta fram metoder, verktyg och skapa medvetenhet om cirkulär design har blivit utvalt av Baltic Sea Region att fortsätta sitt arbete. Projektet har blivit beviljat en förlängning till och med 2021.

Hur kan cirkulär design bidra till att forma framtidens ekonomi och främja övergången till ett cirkulärt samhälle? Vilka möjligheter kan digitalisering ge för en hållbar service? Och vad behöver designer och affärsledare för att kunna applicera cirkulära affärsmodeller på ett hållbart sätt? Frågor som dessa är grunden i projektet EcoDesign Circle 4.0.

– Vi arbetar nu med att utveckla projektets olika verktyg ytterligare, samtidigt som vi tillsammans med våra samarbetspartner kommunicerar vikten av att implementera cirkulär design hos företag i allmänhet och designer i synnerhet, säger Anna Velander Gisslén, projektledare och kommunikationsansvarig för EcoDesign Circle.

Från ägande till service

En viktig faktor inom hållbarhet är att gå från konsumtion till tjänster. Därför är tjänstefiering ett område som EcoDesign Circle 4.0 kommer att fokusera särskilt på. De metoder som har tagits fram kommer att anpassas ytterligare för att möta behovet av service thinking.

– Vi kommer att utbilda designer i detta för att bredda kompetensen av cirkulär kompetens inom området, säger Anna Velander Gisslén. Det här är en viktig del eftersom design är en grundläggande del i omställningen till ett cirkulärt samhälle.

Gruppbild på alla deltagare på kick off för projektet EcoDesign Cicle
Alla projektdeltagare vid kick off för EcoDesign Circle 4.0

Ryssland nu också en del av EcoDesign Circle

EcoDesign Circle 4.0 drivs av designorganisationer och universitet från Sverige, Tyskland, Estland, Polen och Finland. Nytt i och med förlängningen är att två nya partner har tillkommit. Technische Universität Berlin i Tyskland och Medina Art Ltd i Ryssland.

– Det känns positivt att antalet länder som omfattas i projektet har utökats, säger Anna Velander Gisslén.

The Federal Environment Agency i Tyskland leder projektet som finansieras av EU via Interreg Baltic Sea Region Program och med medel från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Ryssland. EcoDesign Circle 4.0 är en förlängning på Interreg BSR-projektet EcoDesign Circle som pågick 2016 till 2019.

Var med och diskutera

Diskutera ekodesign på Facebook

Facebookgruppen EcoDesign Circle 4.0 utgörs av ett internationellt team av designcenter, myndigheter och designutövare.

Välkommen in och diskutera hur hur ekodesign kan hjälpa till i övergången till en cirkulär modell och ett mer hållbart samhälle.

Följ EcoDesign Competence Network på LinkedIn

I nätverket EcoDesign Competens Network kan du ta del av information och diskussioner om ekodesign. Klustret är ett transnationellt nätverk som är utformat för att samla kunskap och kompetenser inom ekodesignområdet.

Logotyp för projektet EcoDesign Circle 4.0
EcoDesign Circle 4.0
Logotyp för European Union - European Regional Development Fund
European Union – European Regional Development Fund
Logotyp för Interreg Baltic Sea Region
Interreg Baltic Sea Region

Kontakt

Publicerad 20 augusti 2019

Uppdaterad 27 maj 2020

Fler pågående projekt