I projektet Framtidsscenarier för cirkulära möbelflöden samverkade möbelproducenter, distributörer, arkitekter, designers, kunder, branschorganisationer och regionala organ för att ta fram scenarier för hur cirkulära affärsekosystem skulle kunna komma att se ut i framtiden.

I det avslutade projektet Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden togs underlag fram om hur enskilda företag, och i viss mån offentliga aktörer, kan ställa om till cirkulär ekonomi. Som en av flera spin-offs på detta arbete startade projektet Framtidsscenarier för cirkulära möbelflöden, där frågan lyftes från enskilda aktörer till systemnivå – hur skulle det kunna se ut när en bransch har ställt om till en cirkulär ekonomi, och vad kommer det att innebära?

Syfte och mål

Framtidsscenarier för cirkulära möbelflöden syftade till att öka resurseffektivitet, minska klimatpåverkan och öka konkurrenskraften genom att ta fram scenarier för hur möbelbranschen kan bli cirkulär.

Målet var att sammanställa aktuell forskning och att ta fram scenarier som ger underlag för en konsekvensanalys som visar vilka förändringar som behövs för en systemomställning mot ökad cirkularitet. Projektet har jobbat med att hjälpa olika aktörer att förstå vilken roll man kan spela i en cirkulär omställning och ge exempel på områden som förutsätter samverkan mellan olika aktörer.

SVIDs roll i projektet

SVID bidrog till kunskapsunderlag, scenarioframtagning och konsekvensanalys utifrån ett industridesignperspektiv samt som länk till aktörer i stiftelsens kontaktnät.

Projekttid

Framtidsscenarier för cirkulära möbelflöden pågick från juni 2020 till och med mars 2021.

Projektägare och partner

Projektet drevs av RISE i samarbete med:

  • Skaraborgs kommunalförbund
  • Lerums kommun
  • Substitutionscentrum
  • Västra Götalandsregionen
  • White, Samhall
  • Input Interiör
  • Interior Cluster
  • Lammhults
  • Branschorganisationerna TEKO och Trä- och möbelföretagen
  • SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign

Finansiär

Västra Götalandsregionen

Har du frågor om projektet?

Kontakta mig!

Fler pågående projekt