Projektet EcoDesign Circle blev beviljad en förlängning till och med 2021. Under förlängningen har SVID arbetat med att utveckla projektets olika verktyg ytterligare, och tillsammans med alla samarbetspartner lagt stor vikt vid att kommunicera vikten av att implementera cirkulär design hos företag i allmänhet och designer i synnerhet.

Hur kan cirkulär design bidra till att forma framtidens ekonomi och främja övergången till ett cirkulärt samhälle? Vilka möjligheter kan digitalisering ge för en hållbar service? Och vad behöver designer och affärsledare för att kunna applicera cirkulära affärsmodeller på ett hållbart sätt? Frågor som dessa var grunden i projektet EcoDesign Circle 4.0.

EcoDesign Circle 4.0 var en förlängning på Interreg BSR-projektet EcoDesign Circle som pågick mellan 2016 och fram till och med 2019.

En viktig faktor inom hållbarhet är att gå från konsumtion till tjänster. Därför var tjänstefiering ett område vi särskilt fokuserade på i EcoDesign Circle 4.0. De metoder som togs fram i första delen av projektet har anpassats ytterligare för att möta behovet av service thinking. Projektet har utbildat designer i detta för att bredda kompetensen av cirkulär kompetens inom området. Det här är en viktig del eftersom design är en grundläggande del i omställningen till ett cirkulärt samhälle.

Deltagare

EcoDesign Circle 4.0 drevs av designorganisationer och universitet från Sverige, Tyskland, Estland, Polen och Finland. I och med förlängningen tillkom två nya partner: Technische Universität Berlin och Medina Art Ltd, Ryssland.

Projekttid

Projektet pågick 2019 till 2021.

Projektledare och finansiärer

The Federal Environment Agency i Tyskland ledde projektet som finansierades av EU via Interreg Baltic Sea Region Program och med medel från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Ryssland.

Mer om EcoDesign Circle

Inom ramen för den första delen av projektet EcoDesign Circle togs en internationell hållbarhetsguide fram.

Logotyp för projektet EcoDesign Circle 4.0
EcoDesign Circle 4.0
Logotyp för European Union - European Regional Development Fund
European Union – European Regional Development Fund
Logotyp för Interreg Baltic Sea Region
Interreg Baltic Sea Region

Kontakt

Fler pågående projekt