Vad är tillräcklig och rättvis energianvändning? Kan vi dela boenden och skapa smarta hem? Hur skulle man kunna förstå energi genom att få ”känna” på den? Det kommer några av de senaste projekten som Energimyndigheten satsar på i Design för energieffektiv vardag att undersöka.

Nu har tio projekt som ska ta fram nya smarta lösningar för att minska och effektivisera vår energianvändning startat. Projekten har fått finansiering inom Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram Design för energieffektiv vardag. Programmet har ett tvärvetenskapligt fokus och kombinerar design, beteende och energi.

– För att skapa långsiktiga lösningar så är det väldigt viktigt att utgå från användarna vid all form av utveckling av produkter eller tjänster. Om man använder sig av en designprocess så säkerställer man det, säger Mona Wärdell, projektledare på SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign.

Programmet utgår från individers och gruppers roll i energisystemet och målet är att projekten ska bidra till en effektivare användning av energi. Det ska vara enkelt att leva energieffektivt och bidra till ett hållbart samhälle.

– Tidigare projekt i programmet har gett bra resultat, därför är det extra roligt att kunna presentera tio ytterligare projekt som fått stöd genom Design för energieffektiv vardag, säger Christoffer Tjärnberg, handläggare på Energimyndigheten.

Projekten påbörjas under hösten 2022 och avslutas senast den 31 december 2024.

Här är de nya projekten – hela listan

Design för energi- och resurseffektiva delade boendeformer

Sverige behöver nya boendeformer som är sociala, hållbara och prisvärda – och som är mer energi- och resurssnåla. Delade boendeformer har potential att möta dessa behov och har väckt allt större intresse från aktörer inom samhällsutveckling. Projektet kommer att ge policyrekommendationer och konkretisering för befintliga och framtida studentboende.

Projektägare: Kungliga Tekniska Högskolan

Samarbetspartner: Boende och bostadsutveckling Lunds universitet och Akademiska hus

Läs mer om design för energi -och resurseffektiva delade boendeformer

Nordic innovative living – design av människa & energismarta hus och boende

Illustration av en lägenhetsbyggnad bakifrån, med uteplats och terrasser.

Energiförbrukning kan minskas genom design av smarta bostäder och boenden. Nordic Innovative Living är ett projekt för att skapa moderna, attraktiva och smarta hem som har all tänkbar komfort utan att påverka miljön eller plånboken på ett negativt sätt.

Projektägare: Luleå tekniska universitet

Samarbetspartner: Brainbow labs, Innovative Living Sweden

Läs mer om Nordic innovative living – design av människa & energismarta hus och boende

Nog!? En utforskning av tillräcklig och rättvis energianvändning genom design

För att nå uppsatta energi-och klimatmål måste vi förstå och tillämpa ”tillräcklighet” – ett begrepp som tar hänsyn till behov, social rättvisa och planetens gränser. Projektet utforskar tillräcklig och rättvis energianvändning i hushåll och/eller verksamheter, såsom äldreboenden, skolor och arbetsplatser.

Projektägare: RISE Research Institutes of Sweden AB

Samarbetspartner: Chalmers tekniska högskola

Läs mer om Nog!? En utforskning av tillräcklig och rättvis energianvändning genom design

Känn på energin! Taktilt lärande om vardaglig energianvändning

Olika vikter som står på ett bord tillsammans med en tekokare, en laptop och en dataskärm.

Projektet utforskar hur människors kunskap och engagemang kring vardagliga energifrågor påverkas om de faktiskt rent fysiskt får “känna” energin. Ett pedagogiskt utställningsmaterial kommer att tas fram där deltagare kan uppleva storheter som energi, effekt och koldioxidavtryck i form av andra storheter som vikt, längd och volym hos fysiska objekt.

Projektägare: Kungliga Tekniska Högskolan

Läs mer om Känn på energin! Taktilt lärande om vardaglig energianvändning

Värdering av energieffektivitet vid husköp, säljares förmåga att förutspå och effekten av beteendedesign

Det finns en stor potential för energieffektivisering i svenska småhus. Det här projektet undersöker småhusägares, och potentiella småhusköpares, värderingar av energieffektivitet jämfört med andra aspekter vid köp av småhus.

Projektägare: Anthesis

Samarbetspartner: Sveriges Lantbruksuniversitet

Läs mer om Värdering av energieffektivitet vid husköp, säljares förmåga att förutspå och effekten av beteendedesign

En experimentell laborativ studie av interaktionen mellan energieffektiva åtgärder i byggnader och boendes beteenden

Projektet vill förbättra kunskapen om interaktionen mellan människa och byggnad genom att interaktivt utforska olika scenarier av energieffektiviserande åtgärder och energirelaterade beteenden hos de boende.

Projektägare: Umeå universitet, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik, Intelligent Human Buildings Interactions Lab

Samarbetspartner: Lunds tekniska högskola

Läs mer om En experimentell laborativ studie av interaktionen mellan energieffektiva åtgärder i byggnader och boendes beteenden

Uthyrningsmodeller – studie av affärsmodeller inom textil- och klädindustrin för en resurseffektiv vardag

Kläder som hänger i en garderob.

Projektet utforskar möjligheter och barriärer för nya affärsmodeller och specifikt uthyrningsmodeller som kan bidra till en mer hållbar textil-och klädindustri.

Projektägare: Chalmers Tekniska Högskola

Samarbetspartner: Högskolan i Borås, RISE Research Institutes of Sweden

Läs mer om Uthyrningsmodeller – studie av affärsmodeller inom textil- och klädindustrin för en resurseffektiv vardag

Standardalternativ som potentiellt verktyg för att främja energieffektivt beteende: en labbstudie

Illustration av ett kök, med ett ljusblått bord och randig matta.

Människors preferenser och beteende har framförts som de främsta orsakerna till gapet mellan förväntad och uppmätt energianvändning i flerbostadshus. Projektet kommer att titta på hur olika standardalternativ i husen kan främja energieffektiva beteenden hos de boende.

Projektägare: Lunds universitet, institutionen för arkitektur och byggd miljö vid Lunds Tekniska Högskola.

Läs mer om Standardalternativ som potentiellt verktyg för att främja energieffektivt beteende: en labbstudie

H+Forest: Samproducerad kunskap kring den hållbara framtiden

I projektet arbetar man tillsammans med studenter, forskare och designer och kommer att utveckla kunskap kring beteenden, för att bättre förstå människors faktiska beteende med den byggda miljön.

Projektägare: Lunds universitet

Samfinansiärer: Volvo Cars, Akademiska Hus

Samarbetspartner: Lunds universitet, KTH, SustainLab, Arkitekturinstitutet, Boiler AB och Tekniska museet.

Läs mer om H +Forest: Samproducerad kunskap kring den hållbara framtiden

HyLite, Hydrogen Light Systems

Illustration av ett system för värme och elektricitet till en bostad.

Projektet HyLite, Hydrogen Light Systems, ska se över möjligheten att lagra, transportera och regenerera kraft från vätgas med lokalt ursprung.

Projektägare: RISE Research Institutes of Sweden

Samfinansiärer och samarbetspartner: Familjebostäder i Göteborg, Sandvikens kommun, Alleima StripTech, Nordic Hydrogen Solutions, NITIU, Luleå tekniska universitet och FOJAB arkitekter.

Läs mer om HyLite, Hydrogen Light Systems

Publicerad 11 november 2022

Kontakt