Välkommen att kontakta oss via e-post, telefon, post eller besök efter avtalad tid.

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign
Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm
Telefon: 08-406 84 40
E-post: info@svid.se
Organisationsnummer: 802014-1001

När du kontaktar oss gäller vår dataskyddspolicy.

Medarbetare

Kontakta oss