Vill du jobba hos oss? Här hittar du lediga tjänster hos SVID och inom våra projekt.

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, arbetar för att design ska användas i allt innovations- och förändringsarbete. Med design skapar vi konkurrenskraft och innovation utifrån användaren. Vi arbetar med att sprida kunskap om designmetodiken i såväl privat näringsliv som offentlig sektor och arbetar aktivt över hela landet för att få fler aktörer att implementera design i sina verksamheter.

Kontakt

Alex Liebert

Alex Liebert

T.f. vd

Mobil: 070-607 46 55
E-post: alex.liebert@svid.se