SVID finansieras i huvudsak via ett verksamhetsbidrag från Tillväxtverket, som har Näringsdepartementets uppdrag att stärka företagens konkurrenskraft och utveckling och underlätta företagande och entreprenörskap i Sverige.

För att driva utvecklingsprojekt söks extern finansiering som till exempel EU-medel, andra offentliga medel och deltagande företag och organisationer.