SVIDs styrelse består av ledamöter utsedda av Tillväxtverket, IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien), Svensk Form och Intressentföreningen för SVID.

Styrelsemedlemmar

 • Alex Liebert, ordförande
  Partner, Business Development, Usify AB
  E-post: alex.liebert@usify.se
  Utsedd av Tillväxtverket
 • Vakans
  Utses av Tillväxtverket
 • Thomas Degn
  Universitetslektor, Designhögskolan, Umeå universitet
  E-post: thomas.degn@umu.se
  Utsedd av IVA, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
 • Helen Rönnholm
  Chef, regionala exportrådgivare, Business Sweden
  E-post: helen.ronnholm@business-sweden.se
  Utsedd av IVA, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
 • Mats Widbom
  Vd, Svensk Form
  E-post: mats.widbom@svenskform.se
  Utsedd av Svensk Form
 • Lars Bülow
  Affärsområdeschef, Office & Home Interiors, Brand & Design Director
  E-post: lars@sandinbulow.se
  Utsedd av Svensk Form
 • Cecilia Tall
  Generalsekreterare, TEKO – Sveriges Textil – och Modeföretag
  E-post: cecilia.tall@teko.se
  Utsedd av Intressentföreningen för SVID
 • Anders Rune
  Grundare, FamAB Rune
  E-post: ABRune@telia.com 
  Utsedd av Intressentföreningen för SVID
 • Helena Karlberg, Vittra vision AB
  E-post: helena.karlberg@vittravision.se
  Utsedd av Intressentföreningen för SVID