SVIDs styrelse består av ledamöter utsedda av Tillväxtverket, IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien), Svensk Form och Svenska Designsällskapet (tidigare Intressentföreningen för SVID).

Styrelsemedlemmar

Alex Liebert, ordförande

Vd, förändringsledare & designstrateg, Changeworks Sweden AB
E-post: alex@changeworks.se
Utsedd av Tillväxtverket

Marie Krüeger

Vd, Almi Företagspartner Skåne AB
E-post: marie.krueger@almi.se
Utsedd av Tillväxtverket

Stefan Holmlid

Professor, Linköpings universitet
E-post: stefan.holmlid@liu.se
Utsedd av IVA, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

Helen Rönnholm

Chef, regionala exportrådgivare, Business Sweden
E-post: helen.ronnholm@business-sweden.se
Utsedd av IVA, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

Anna Haupt

Investment Director, Industrifonden
E-post: anna.haupt@industrifonden.com
Utsedd av Svensk Form

Björn Nordin

Vd, Svensk Form
E-post: bjorn.nordin@svenskform.se
Utsedd av Svensk Form

Lars Eriksson

Professor, Jönköping University
E-post: lars.eriksson@ju.se
Utsedd av Svenska Designsällskapet

Andreas Säfström

Designchef, Ericsson AB
E-post: andreas.safstrom@ericsson.com
Utsedd av Svenska Designsällskapet

Cecilia Tall

Programchef, RE:Source
E-post: cecilia.tall@ri.se
Utsedd av Svenska Designsällskapet