När ni prototypar är det bra att veta vad ni ska tänka på för att skapa ett kreativt klimat som hjälper er att komma framåt i arbetet. Här får du lite olika tips.

Ingångsvärden

 • Var positiv – ge feedback på ett uppmuntrande sätt
 • Jobba ”grovt” – inte mer detaljer än vad som behövs
 • Jobba snabbt – satsa på kvantitet
 • Jobba rätt – jobba fokuserat med rätt saker

Prototypande

 • Produkter, utrymmen, miljöer – bygg fysiska modeller!
 • Service och tjänster – demonstrera mentala modeller.
 • Interaktioner – rollspela situationer!
 • Storytelling – skapa historier!

Vilken återgivningsgrad behöver du?

 • Skisser
 • Skissmodell/mock up
 • Interaktionsmodell
 • Proof of Concept (tekniskt bevis)
 • Funktionsprototyp
 • 0-Serie