För att digitalisera rätt saker i sin verksamhet så att den blir lönsam, behöver företag förstå sina kunders verkliga behov och utmaningar.

Tillsammans med Almi, Design i Västernorrland och Designcentrum Region Jämtland Härjedalen utvecklade SVID ett utbildningspaket för att stärka landsbygdsföretagen i deras designdrivna affärsutveckling – inom digitalisering, utveckling av nya cirkulära flöden och företagens hållbara värdeskapande.

Mål

I denna landsbygdsatsning, finansierad av Tillväxtverket, bidrog SVID med användarcentrerad designmetodik och designdriven affärsutveckling särskilt anpassad för landsbygdens behov.

Projektet avsåg att stärka rådgivare hos Almi, andra företagsfrämjande aktörer och företag med kompetens kring användarcentrerad designmetodik och designdriven affärsutveckling – med ett särskilt fokus på digitalisering för företag på landsbygderna.

Ambitionen var att öka förmågan hos företagsfrämjare att underlätta för företag att utveckla användarcentrerade digitala lösningar för deras kunder (nya som gamla kunder), samt att säkra att det är rätt produkter, varor och tjänster som digitaliseras först.

Målgrupp

Företagsrådgivare hos Almi, andra företagsfrämjande aktörer, företag och designkompetenser i Jämtland Härjedalen och Västernorrland.

Projekttid

Projektet pågick den 15 januari 2020 till och med den 31 mars 2021.

Projektorganisation

SVID var projektägare och SVIDs framstegsteam bestod av projektledarna Daniel Richardsson i Stockholm, Sol Vikström i Östersund samt Mona Wärdell i Sundsvall.

Projektet genomförs enligt designdriven affärsutveckling, med hjälp av designprocessmetodik i nära samverkan och samskapande dialog med Almi, Design i Västernorrland och Designcentrum Region Jämtland Härjedalen.

Finansiering

Projektet ingår och finansieras av Tillväxtverkets satsning på att utveckla företag på landsbygderna.

Finansiär

Logotyp: Med finansiering från Tillväxtverket
Tillväxtverket

Kontakt

Har du frågor om projektet? Kontakta gärna någon av oss!