Det här materialet vänder sig i första hand till dig som själv vill leda en workshop i tjänstedesign. Du kanske har någon form av verksamhetsutvecklingsansvar i en kommun, ett landsting, ett företag eller en myndighet.

Introduktion

Vi tror att du kan ha nytta av den metod som presenteras i den här interaktiva workshoppen. Du kan fritt använda materialet om du själv vill moderera en workshop.

Ni kanske vill förstå hur ni på ett enkelt sätt kan involvera användare, brukare, patienter, kunder eller medborgare när ni utformar era tjänster eller processer? Eller så vill ni hjälpa medarbetare i er egen organisation att lära sig tjänstedesignmetoder?

Workshoppen innehåller:

  • Förberedelser – Gruppindelning och presentation
  • Fas 1: Empati
  • Fas 2: Fånga
  • Fas 3: Skapa
  • Fas 4: Prototypa
  • Fas 5: 1 minuts pitch
  • Avslutning med sammanfattning av workshoppen, tjänstedesignmetoden och vad gruppen tänkte och kände.

Du kan själv anpassa workshoppen efter era förutsättningar och behov. Materialet är fritt att använda och anpassa.

Beräknad tidsåtgång för hela workshoppen är en dag från kl. 10-15, inklusive tid för lunch och korta pauser.

Stödmaterial och mallar

Här hittar du kompendier med stödmaterial för dig som moderator och deltagare i snabbkursen i tjänstedesign. I materialet finns alla mallar som du behöver för att genomföra kursen.

Förberedelser

Innan workshoppen startar, behöver du förbereda dig. Här hittar du information om material, laddar ner kompendierna och hur ni ska tänka kring val av problem att lösa.

Gruppindelning och presentation

I det första momentet när alla deltagare är på plats, ska de bilda grupper och presentera sig för varandra.

Fas 1: Empati

I den här fasen jobbar grupperna med att försöka förstå vad användarens problem är.

Fas 2: Fånga

Nu ska grupperna tillsammans få insikter utifrån de studier de gjort på användaren.

Fas 3: Skapa

Nu är utgångspunkten att lösa problemet som identifierades under Fånga-fasen.

Fas 4: Prototypa

Nu arbetar grupperna fram en fysisk prototyp som kan testas av användaren.

Fas 5: 1 minuts pitch

Nu har ni en ny och testad prototyp. Nu kommer kanske den svåraste utmaningen – att få andra att förstå lösningen och se storheten i den.

Återkoppling och avslutning

Nu återstår bara att tillsammans med hela gruppen reflektera över dageen. Det är också ett viktigt moment för dig som är workshopledare.

Har du frågor eller idéer till förbättringar av snabbkursen?

Maila till oss info@svid.se!