I det första momentet när alla deltagare är på plats, ska de bilda grupper och presentera sig för varandra.

Nu är det dags att starta workshoppen!

Gruppindelning

Nu ska du forma grupper av deltagarna. Vi brukar arbeta med grupper om 3 personer men det kan funka med 4 personer också. Det där med ålder kan ju vara lite känsligt men just därför kan det också vara ett roligt sätt att dela upp deltagarna i grupp genom att låta alla ställa sig i åldersordning. Yngst först och äldst sist!

Om du bedömer det som för känsligt så är en annan bra modell ”knuten”. När ni gör knuten så går alla deltagare ihop i en liten mycket trång cirkel. Alla sträcker fram händerna och greppar en slumpmässig hand! Sedan är utmaningen att trassla ut knuten utan att släppa några händer! Det går alltid men det kan bli flera än en cirkel.

Sedan räknar ni helt enkelt 1,2,3 (beroende på hur många grupper ni ska skapa) och pekar på deltagarna i den ordning de står.

Nu låter du grupperna inta sina respektive arbetsstationer. Det är bra om alla arbetsplatser är i samma rum. Alla grupper bör se timern (och höra larmet) när tiden är ute. På varje arbetsstation ligger ett kompendium med utskrifter av arbetsmaterialet.

Presentation

Nu ska deltagarna i grupperna presentera sig för varandra. De får 1 minut per person. Sätt en timer för att hålla tiden.

TIMER (totalt 3-4 minuter beroende på hur många personer det är i gruppen)

Namn på gruppen

(Totalt 3 minuter). Nu ska deltagarna idégenerera fram ett namn på gruppen.

Gör så här:

1. Var och en av deltagarna ska hitta på så många namn som möjligt. Låt dem skriva ner varje namnförslag på en egen post-it. Ju fler förslag desto bättre! Ju knasigare förslag desto bättre! Här är det kvantitet som gäller.

TIMER (1 minut)

2. Alla i gruppen sätter upp sina tre egna favoriter på bordet.

Nu ska varje person i gruppen välja de tre förslag hen tycker är bäst bland allas förslag. Låt dem titta på allas lappar och sätta en prick på de lappar som har de förslag de gillar bäst. De har tre prickar att fördela.

Nu har varje grupp ett antal lappar med prickar på. Låt dem ta bort lappar utan prickar.

TIMER (1 minut)

3. Låt deltagarna titta på lapparna som är kvar och sätta en ny prick var på den lapp som varje gruppmedlem gillar bäst.

Ta bort de förslag som har minst prickar. Låt grupperna upprepa övningen tills de har en lapp kvar.

TIMER (1 minut)

Nu har alla grupper ett namn. Grattis!

Gruppen har nu också provat på en vanlig idégenereringsmetod. I övningen växlar man mellan att tänka fritt och stort och att tvingas prioritera för att snabbt sålla ut de bästa kreativa idéerna.

Processen

Nu är grupperna redo att börja arbeta på riktigt!

Workshoppen består av 5 faser: En empatifas, en fångafas, en idéfas och en prototypfas. Sedan brukar man ha en fas när man testar sina lösningsförslag men vi väljer här att träna på att ”sälja-in” den egna gruppens idé till övriga gruppen, en ”pitchfas”. Det är mycket viktigt att kunna kommunicera sitt förslag om det ska kunna bli verklighet.

Varje steg har ibland delsteg som alla har en maxtid. Vi kommer att tala om hur lång tid som är lagom för respektive arbetsmoment. Det är viktigt att bryta när tiden är slut för att tidsschemat ska hålla.

Det är inte meningen att det ska vara färdiga idéer och lösningar. Det ska kännas lite stressigt! Syftet med det är att man fokuserar på det absolut nödvändigaste och skippar onödiga detaljer. Det är också ett sätt att snabbt förstå metoden.

Nästa steg

Fas 1: Empati

I den här fasen jobbar grupperna med att försöka förstå vad användarens problem är.