Innan workshoppen startar, behöver du förbereda dig. Här hittar du information om vilket material du behöver för att genomföra workshoppen, var du laddar ner workshopkompendierna och hur ni ska tänka kring val av problem att lösa.

Workshoppen ska genomföras i snabb takt. Av erfarenhet vet vi att det blir lättare att fokusera på det som är viktigt om tempot är högt. Annars finns det en risk att fastna i detaljer.

Förberedelser

För att genomföra workshoppen behöver du:

Moderatorkompendium

När du har läst informationen här på webbplatsen, kan du skriva ut moderatorkompendiet som ett stöd under pågående workshop. 

Material

 • En timer med larm för att kunna ta tid på de olika momenten och för att tidplanen ska hålla
 • Ett par mjuka enkla öronproppar per grupp
 • Ett par hörselskydd per grupp
 • Ett par glasögon som försämrar synen lagom mycket. Du kan enkelt göra glasögon själv med hjälp av tejp och ett par skyddsglasögon.

Deltagarkompendium

Du behöver skriva ut ett deltagarkompendium per grupp med de olika momenten i workshoppen. Detta ska varje grupp använda att skriva på och spara som dokumentation efter workshoppen. Det är bra att ha materialet i en presentation som du kan visa på skärm under genomgångarna av varje fas.

Prototypmaterial

Du kommer att behöva lite pysselmaterial i prototypfasen, då gruppen ska bygga en fysisk prototyp. 

Till exempel:

 • Färgpennor
 • Sax
 • Tejp
 • Klister
 • Papper i olika färger och tjocklek
 • Post-its
 • Kartong
 • Kanske en förpackning grillpinnar
 • Piprensare
 • Annat som kan vara kul och lämpligt att arbeta med
 • Om du har tillgång till Lego är det också ett utmärkt hjälpmedel

Välj ett enkelt problem

Ni behöver förbereda en enkel ”upplevelse” av en process eller ”tjänst” som ni bygger upp övningen kring. Det kan vara antingen samma uppgift eller olika uppgifter för de olika grupperna. Syftet med att det ska vara ett enkelt problem som inte har något att göra med er verksamhet är att ni ska fokusera på att förstå tjänstedesignmetoden. Uppgiften kan till exempel vara att: Köpa kaffe i ett caféÅka kollektivtrafikKöpa en penna i en matbutik

Förse gärna deltagarna med en karta om de inte är från orten där workshoppen genomförs och glöm inte att kolla öppettiderna om uppdraget inbegriper ett butiksbesök. 

Ta dig gärna igenom upplevelsen själv innan du ger uppdraget till gruppen. Det kan vara bra att få en känsla för om den är lagom ”svår” och hur lång tid den kan tänkas ta.

Nästa steg

Gruppindelning och presentation

I det första momentet när alla deltagare är på plats, ska de bilda grupper och presentera sig för varandra.