Nu återstår bara den sista fasen, pitchfasen. Här gäller det för grupperna att presentera sin idé så att andra kan förstå den.

Nu har grupperna en ny och testad prototyp. De fortsätter nu att vara designer och arbetar tillsammans. Nu kommer kanske den svåraste utmaningen – att få andra att förstå lösningen och se storheten i idén.

Fas 5: 1 minuts pitch

Varje grupp kommer tillsammans att skriva ner en ”hisspitch” – en kort, effektiv presentation av lösningen. Namnet kommer från att presentationen inte ska ta längre tid än en normal åktur med en hiss, och presentationen ska i vårt fall ta högst 1 minut. När grupperna har skrivit en presentation av problemet, behovet och idén, så är det dags att presentera lösningen för varandra. Efter det är ni färdiga med workshopen.

Uppgift: Förbered en ”hisspitch”

Grupperna ska nu förbereda en presentation på maximalt 1 minut.

Vi föreslår att grupperna börjar med att presentera protypen och idén och sedan arbetar sig bakåt genom problemdefinitionen, insikterna och användarens behov.

De får gärna gå tillbaka till kompendiet, använda eventuella foton och självklart protypen när de gör sin presentation. De kan också gärna göra rollspel eller liknande.

De kan använda sidan 27 i kompendiet för stödord och minnesanteckningar för hur pitchen ska genomföras

Nu kan de förbereda sin pitch.

TIMER (6 minuter)

Pitcha

Nu har grupperna fått förbereda sin presentation/hisspitch. Nu är det dags att göra 1-minutspresentationer för övriga grupper!

TIMER (1 minut x antalet grupper)

Nästa steg

Återkoppling och avslutning

Nu återstår bara att tillsammans med hela gruppen reflektera över dageen. Det är också ett viktigt moment för dig som är workshopledare.