I den näst sista fasen, prototyp-fasen, jobbar grupperna ut sina idéer till en fysisk prototyp som kan testas av användaren.

Nu handlar det om att klippa, klistra och pyssla. Grupperna ska bygga någonting som i princip talar för sig själv. Sedan är det dags för användaren att dra på sig utrustningen och interagera med prototypen och på så sätt lättare kunna förstå hur den färdiga produkten ska användas. Allt blir inte perfekt från början, så när användaren har sagt sitt behöver grupperna förbättra de delar som var svåra att förstå eller inte fungerade som tänkt.

Fas 4: Prototypa

Se filmen ovan. Nedan hittar du allt du behöver för att kunna genomföra prototyp-fasen.

Uppgift: Bygg er lösning

Nu har grupperna en tydlig beskrivning av den tänkta lösningen. Nu blir det riktigt roligt! Nu ska de nämligen bygga en fysisk modell av sin lösning. Det räcker inte att skissa i det här momentet. Nu ska grupperna klippa, klistra och pyssla i 3D. Bygg upp en chipshylla eller trappa eller kassalinje eller… Här finns det verkligen möjlighet att vara kreativ! Använd det som finns till buds. Lego kan vara bra att komplettera med.

Det handlar om att grupperna ska bygga något som i princip ”talar för sig själv”. Tanken är att användaren ska kunna interagera med prototypen. Användaren ska på så sätt lättare kunna förstå hur grupperna tänkt.

Det sägs att en bild säger mer än tusen ord, men en prototyp säger mer än tusen bilder.

TIMER (15 minuter)

Dela er lösning med användaren och få återkopling

Nu har grupperna byggt en prototyp.

Nu blir användaren sin användarroll igen – så på med utrustningen.

Övriga gruppen presenterar prototypen för användaren. Grupperna ska beskriva hur de tänkt och använda prototypen för att förklara.

Användaren ger återkoppling på lösningen som prototypen beskriver. Deltagarna använder sidan 24 i kompendiet.

Deltagarna ska notera följande: Vad fungerar? Vad kan förbättras? Har Användaren frågor? Har användaren kanske idéer på hur prototypen kan bli ännu bättre?

TIMER (4 minuter)

Gör justeringar/bygg om prototypen

Nu ska prototypen förbättras – så alla i gruppen blir återigen designer.

Grupperna ska nu förändra prototypen – de river bort sådant som inte funkar och bygger om.

TIMER (20 minuter)

Nästa steg

Fas 5: 1 minuts pitch

I det första momentet när alla deltagare är på plats, ska de bilda grupper och presentera sig för varandra.