Metodverktyget Kunder, insikter och trender hjälper ert företag att utveckla efterfrågade och hållbara erbjudanden, tjänster och produkter – med kunden i fokus.

Att ta ut rätt färdriktning mot framtiden är en utmanande uppgift i en samtid där kompassnålen tycks snurra åt alla håll. Nya arbetssätt, hemmakontor och distribuerade team, ställer höga krav på ett företags förmåga att leda och engagera sina medarbetare.

Företag, både på landsbygderna och i städerna, behöver anpassa såväl verksamhetsprocesser som övergripande affärsmodeller efter det rådande läget för att lyckas göra affärer och hänga med i utvecklingen. För att lyckas med sitt kontinuerliga förnyelsearbete har det visat sig vara framgångsrikt att ta hjälp av olika kreativa processer för att snabbt komma vidare och träffsäkert utveckla sina erbjudanden till kund.

Metodverktyget Kunder, insikter och trender hjälper ert företag med just detta.

Så fungerar verktyget

Verktyget är uppbyggt kring övningar, mallar och exempel. Dessa kan fungera som utgångspunkt för individuell inspiration eller som dialogunderlag i samverkan med kollegor, affärspartner och affärsrådgivare eller en designkonsult.

Kunder

Den första delen fokuserar på era kunder – hur ser era kundrelationer ut idag och hur kan ni fånga och omvandla kundinsikter till affärsnytta?

Vi lever i ett kvalitetssamhälle där ett företags förmåga att tillhandahålla fenomenala varor och strålande service är a och o. Sociala media har stärkt kundens möjlighet att tycka till om företagens erbjudanden och det räcker inte längre att rikta annonser mot ett kundsegment för att öka sin försäljning; istället handlar det om att förmedla verkliga värden – att väcka engagemang och uppvisa transparens – värden som endast kan levereras av det företag som har satt sig in i sina kunders förutsättningar, frustrationer, önskemål och behov och som bygger sitt erbjudande och sin verksamhet kring dessa kundinsikter.

Trender

Den andra delen fokuserar på viktiga trender – hur kan megatrender, framväxande teknologier och kreativa intäktsmodeller komma att påverka er verksamhet de närmsta 1-5 åren?

Ta del av materialet

Metodverktyget finns tillgängligt som:

  • en digital handbok (.pdf) med tillhörande workshopmaterial,
  • en interaktiv Miro-board som är särskilt anpassad för digitala workshoppar och kreativa processer på distans. Miro är en plattform för samarbete online.

Kontakt

Fler verktyg och guider

Designprocessguiden

Använd designprocessguiden för att utveckla din verksamhet.

Hållbarhetsguiden

Vill du lära dig mer om ekodesign och få verktyg för att minska din verksamhets klimatpåverkan? Välkommen in till Hållbarhetsguiden, en webbplats där till exempel du som arbetar på ett företag, inom utbildningssektorn eller är designer kan hämta inspiration och verktyg för att arbeta hållbart.

Designföretagsregistret

Letar du efter ett designföretag som passar just din organisations behov? Sök i vårt designföretagsregister.