Metodverktyget Kunder, insikter och trender – ett metodverktyg för designdriven affärsutveckling – bygger på designprocessen och hjälper företag att utveckla efterfrågade och hållbara tjänster eller produkter – med kunden i fokus.

Att ta ut rätt färdriktning mot framtiden är en utmanande uppgift i en samtid där kompassnålen tycks snurra åt alla håll. Stora utmaningar som social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet, en globaliserad marknad, snabb teknisk utveckling och en åldrande befolkning kräver nya arbetssätt och lösningar.

Oavsett hur mycket vi planerar kommer vi inte att kunna förutsäga framtiden och förutse vad som är möjligt. För framtidens företag blir därför förmågan och viljan att anpassa sig; att ta del av nya kundinsikter; utmana sina antaganden och att utveckla sig i takt med omvärldens förändringar en viktig och avgörande framgångsfaktor.

För att lyckas med sitt kontinuerliga förnyelsearbete har det visat sig vara framgångsrikt att ta hjälp av olika kreativa processer för att snabbt komma vidare och träffsäkert utveckla sina erbjudanden till kund. Designprocessen är ett exempel på en sådan välstrukturerad process som hjälper dig att se saker annorlunda i början – ur kundens perspektiv – för att sedan hjälpa dig att göra viktiga prioriteringar, välja fokus och testa dina antaganden i utvecklandet av ditt företags erbjudanden.

Vi lever i ett kvalitetssamhälle där ett företags förmåga att tillhandahålla fenomenala varor och strålande service är a och o. Sociala media har stärkt kundens möjlighet att tycka till om företagens erbjudanden och det räcker inte längre att rikta annonser mot ett kundsegment för att öka sin försäljning; istället handlar det om att förmedla verkliga värden – att väcka engagemang och uppvisa transparens – värden som endast kan levereras av det företag som har satt sig in i sina kunders förutsättningar, frustrationer, önskemål och behov och som bygger sitt erbjudande och sin verksamhet kring dessa kundinsikter.

Metodverktyget Kunder, insikter och trender hjälper ditt företag med just detta.

Verktyg för utveckling

Metodverktyget Kunder, insikter och trender bygger på designprocessen och hjälper ert företag att utveckla efterfrågade och hållbara tjänster eller produkter – med kunden i fokus.

Verktyget består av två delar:

  1. Kunder: Den första delen fokuserar på era kunder – hur ser era kundrelationer ut idag och hur kan ni fånga och omvandla kundinsikter till affärsnytta?
  2. Trender: Den andra delen fokuserar på viktiga trender – hur kan megatrender, framväxande teknologier och kreativa intäktsmodeller komma att påverka er verksamhet de närmsta 1-5 åren?

Verktyget är uppbyggt kring övningar, mallar och exempel. Dessa kan fungera som utgångspunkt för individuell inspiration eller som dialogunderlag i samverkan med kollegor och affärspartner.

Metodverktyget finns tillgängligt som:

  • en digital handbok (.pdf) med tillhörande workshopmaterial,
  • en interaktiv Miro-board som är särskilt anpassad för digitala workshoppar och designsprintar. Miro är en plattform för kreativt samarbete online.

Använd gärna verktyget tillsammans med en affärsrådgivare eller designkonsult.

Kontakt

Sol Vikström

Sol Vikström

Projektledare

Mobil: 0730-93 01 95
E-post: sol.vikstrom@svid.se

Fler verktyg och guider

Designprocessguiden

Använd designprocessguiden för att utveckla din verksamhet.

Hållbarhetsguiden

Vill du lära dig mer om ekodesign och få verktyg för att minska din verksamhets klimatpåverkan? Välkommen in till Hållbarhetsguiden, en webbplats där till exempel du som arbetar på ett företag, inom utbildningssektorn eller är designer kan hämta inspiration och verktyg för att arbeta hållbart.

Designföretagsregistret

Letar du efter ett designföretag som passar just din organisations behov? Sök i vårt designföretagsregister.