Vad innebär det att arbeta cirkulärt istället för linjärt? Och hur kan designer förlänga produkters livslängd genom ett livscykeltänk? Det och mycket mer får du svar på om du går in på hallbarhetsguiden.se. Där finns affärsmodeller för cirkulär ekonomi, principer för ekodesign och exempel från företag som kommit långt i sitt cirkulära arbete.

Sajten är en kunskapskälla och en plats för inspiration för de som ännu inte har tagit sitt första steg i processen, men även som en djupgående resurs för den som har kommit längre.

På Hållbarhetsguiden finns nedladdningsbart material, verktyg och stöd. Det ska bidra till en omställning som även skapar en mer lönsam verksamhet genom ökad konkurrenskraft, effektivare produktionskedja och förbättrade kundrelationer.

Finns på både svenska och engelska

Guiden är utvecklad av SVID efter behov som identifierats vid en undersökning bland små och medelstora företag, designorganisationer och universitet.

Hållbarhetsguiden har tagits fram inom projektet EcoDesign Circle.

Finansiärer

Interreg Baltic Sea Region och Europeiska unionens utvecklingsfond
Interreg Baltic Sea Region
Logo: Europeiska unionen - Europeiska regionala utvecklingsfonden
Europeiska regionala utvecklingsfonden

Kontakt