Är du ett designföretag och vill synas i registret? Registrera ditt företag här.

Filtrera efter huvudinriktning

Industridesign/produktdesign

Vill du utveckla en fysisk produkt? Industridesign eller produktdesign, för industriell tillverkning i serie, handlar om utveckling och formgivning av en fysisk produkt.

Tjänstedesign

Vill du utveckla eller förbättra en tjänst? Tjänstedesign, eller servicedesign som det också kallas, handlar om att förstå användarens behov för att utveckla tjänster som efterfrågas av användaren.

Digital design

Behöver du hjälp med att ta fram en digital produkt? Till exempel en app, ett användargränssnitt eller en webbplats.

Grafisk design

Behöver du ta fram en logotyp, illustration eller en grafisk profil till ditt företag? Inom denna inriktning kan även grafisk design av webbplatser och enklare förpackningar ingå.

Strategisk design

Behöver du hjälp med vilken riktning ditt företag ska ta? Eller skapa en röd tråd i produktportföljen? Strategisk design handlar om att öka en organisations innovations- och konkurrenskraft.

Cirkulär design

Behöver du specialisthjälp i cirkulär design? Inom alla inriktningar av design behöver man ha planeten i fokus när man utvecklar. Här har vi samlat designföretag som specialiserat sig inom området.

Systemisk design

Behöver du hjälp med att hitta vägar framåt i komplexa samhällsutmaningar? Systemisk design kombinerar systemtänk med designmetodik.

Destinationsdesign

Destinationsdesign, eller platsutveckling, är ett sätt att arbeta med regional utveckling som utgår från en mindre plats. Den bygger på långsiktig samverkan mellan näringsliv, civilsamhälle och offentliga aktörer.

Sök

Här kan du till exempel skriva ett företagsnamn, ett personnamn eller annat


Alla designföretag

Här kan du se alla företag

Kontakt

Har du frågor om Designföretagsregistret eller vill uppdatera ert företags uppgifter? Kontakta mig!