Här kan du söka bland Sveriges designföretag för att hitta den som bäst passar ditt företags krav och behov.

Designföretagen har själva anmält sig till listan. För att finnas med i registret krävs kompetens på minst kandidatnivå eller motsvarande inom den huvudinriktning eller specialitet som företaget registrerat. Vi kan dock inte garantera kvaliteten på de medverkande företagen.

Vad?

Var?

Språk utöver svenska?

Sökord

Här kan du till exempel skriva ett företagsnamn, ett personnamn eller annat

Kontakt

Har du frågor om Designföretagsregistret eller vill uppdatera ert företags uppgifter? Kontakta mig!

Sofia Beckman

Sofia Beckman

Kommunikatör

Telefon: 08-406 84 47
Mobil: 072-746 88 77
E-post: sofia.beckman@svid.se