På den här sidan hittar du stödmaterial till metodverktyget Kunder, insikter och trender – designdriven affärsutveckling, som bygger på designprocessen och hjälper ert företag att utveckla efterfrågade och hållbara tjänster eller produkter – med kunden i fokus.

Verktyget är uppbyggt kring övningar, mallar och exempel. Dessa kan fungera som utgångspunkt för individuell inspiration eller som dialogunderlag i samverkan med kollegor och affärspartner.

Den här varianten av verktyget är specifikt anpassad för digitala workshoppar och designsprintar för mindre team och grupper. Använd gärna verktyget tillsammans med en affärsrådgivare eller designkonsult.

Stödmaterial att ladda ner

Här hittar du det stödmaterial som hör till metodverktyget: En handbok, trendkort och en A4-sida att lägga trendkorten på.

Handboken

I handboken hittar du alla instruktioner och mallar. Du kan använda den genom att skriva direkt i pdf:en, men du kan också skriva ut den.

Trendkort

Här hittar du de trendkort som används i övning 7 – Trender, teknologier och intäktsmodeller. Ladda ner och skriv ut trendkorten och använd dem till verksamhetsarken som du hittar nedan.

Verksamhetsark till trendkort

Här hittar du verksamhetsarket som används i övning 7 – Trender, teknologier och intäktsmodeller. Ladda ner och skriv ut verksamhetsarket och använd tillsammans med trendkorten som du hittar ovan.

Kontakt