Projektet Response har handlat om att stärka små och medelstora företag i Region Jämtland Härjedalen i deras cirkulära transformation genom design, digitalisering, material- och produktutveckling.

Företagen som deltog i utbildningsprogrammet Response fick lära sig mer om hållbart företagande och cirkulära affärsmodeller, och fick coaching för att utveckla nya produkter och tjänster. Företagen deltog även i en designsprint – en snabb och fokuserad utvecklingsprocess kring ett bestämt område. Här nedan kan du läsa mer om de lärdomar som företag som deltog i utbildningsprogrammet gjorde. Du hittar även information om den studie som gjordes om industriella symbioser.

Projektet pågick mellan augusti 2021 till och med november 2023.

Kontakt