Byggelit hade påbörjat ett arbete för att koppla tjänster till sina spånskivor. Genom Response-projektet fick de hjälp att utveckla produktkoncept som hjälper kunderna spara tid och pengar. En bonus är att arbetssättet också blir mer hållbart.

Byggelit hade påbörjat ett arbete för att koppla tjänster till sina spånskivor. Genom Response-projektet fick de hjälp att utveckla produktkoncept som hjälper kunderna spara tid och pengar. En bonus är att arbetssättet också blir mer hållbart.

– Projektets designsprint hjälpte oss verkligen att ”öppna upp våra huvuden” och tänka nytt, säger vd Peter Lundblad.

Peter Lundblad
Peter Lundblad, vd Byggelit.

Byggelit har tillverkat spånskivor sedan 1962. Företaget har relevanta miljömärkningar och arbetar med FSC-märkt norrländsk skogsråvara. Ändå ligger allt fokus på pris när de möter sina kunder. När vd Peter Lundblad kom in i verksamheten för tre år sedan inledde han ett förändringsarbete.

– Vi investerade 20 miljoner kronor i en CNC-maskin och har lagt en ny strategi där vi ska utveckla vår basprodukt till specialprodukter med kundanpassade egenskaper eller kringtjänster, säger Peter Lundblad.

En grundtanke är att spånskivorna ska bli basen för att leverera olika tjänster som skapar värden i kundernas verksamheter. En kulturell förändring som heter duga i vilket företag som helst, inte minst i en konservativ byggbransch. Och var börjar man?

Inomhus i industrilokal. Spånskivor som ligger staplade i gångar. En person som går i mitten av bilden.

Designsprint öppnade upp

Byggelit kom i kontakt med Response-projektet genom sin tidigare försäljningschef Lena Persson. Under en workshop i SVIDss regi fick hon höra om designsprinten, insåg att den adresserade precis de frågor företaget arbetade med, och övertygade sin chef om att de skulle vara med. Vårvintern 2023 genomfördes den med en expertgrupp från SVID.

– Designsprinten var jättenyttig och hjälpte oss verkligen att tänka nytt. Vi behöver bli duktigare på att skapa produkter där spånskivan blir en bärare av mervärden, och ur sprinten fick vi fram fem nya produktkoncept som vi arbetar vidare med, säger Peter Lundblad.

Designsprinten var jättenyttig och hjälpte oss verkligen att tänka nytt.

Peter Lundblad

Under processen intervjuade SVIDs experter bland annat arkitekter och hållbarhetschefer om deras syn på och behov av byggvaror. Runt erfarenheterna togs de nya koncepten fram. En fördel med sprintmetoden, menar Peter Lundblad, är att idéerna förankras bland de som ska arbeta vidare med dem.

– Arbetet gav också viktiga insikter för vår nya varumärkesplattform och hemsida som vi släppte i våras, säger han.

Inomhus i fabrikslokal. Tre stora cisterner som går upp i taket.

CNC:n en viktig kugge

Peter Lundblad visar runt i fabriken, berättar hur råmaterialet kommer in, blandas och pressas för att få skivor med olika egenskaper – anpassade för väggar, golv, våtrum med mera. Efter lagret där spånskivor tornar upp sig från golv till tak kliver vi in till komponenthallen med Byggelits stolta nyförvärv – CNC-maskinen. Den är en viktig pusselbit i företagets nya tjänsteinriktade arbetssätt.

– Vi kan ta våra kunders ritningar och skapa monteringsfärdiga golv som vi levererar som ”IKEA-paket”. Våra kunder slipper onödiga lager, de slipper såga till skivorna och borra för el, VVS med mera. Alla förberedelser görs här och skivorna numreras och staplas i rätt läggordning, säger Peter Lundblad.

Fördelar för kunden är tidsbesparing, färre involverade hantverkare och mindre byggavfall – ett konkret exempel på ”mervärden” från tilläggstjänster.

Inomhus, fabrikslokal. Närbild på spånskiva som med mönster som är utfrästa.

De monteringsfärdiga golven produceras redan hos Byggelit. Men förändringsresor tar tid och höga räntor har fått hela byggsektorn att bromsa in, så utrullningen av övriga tjänstekoncept har pausats. Vd:n menar att Byggelit har ett bra läge när marknaden vänder.

– Då gör vi ett omtag med koncepten, och vi börjar inte från noll utan har redan kommit två-tre steg framåt i processen. Dessutom har designsprinten lärt oss hur vi kan fortsätta att arbeta med produktutveckling, säger Peter Lundblad.

Illustration över hur Byggelit ville ta klivet från tillverkning och försäljning av spånskivor till att producera måttanpassade golv. Resultatet av deras designsprint i Response blev ett nytt koncept, som inte bara levererade golv utifrån kundernas önskemål, utan även nödvändiga kringtjänster. Lösningen var attraktiv för både konsumenter och mellanhänder och möjliggjorde också mer kontroll över produktens livscykel.
Byggelit ville ta klivet från tillverkning och försäljning av spånskivor till att producera måttanpassade golv. Resultatet av deras designsprint i Response blev ett nytt koncept, som inte bara levererade golv utifrån kundernas önskemål, utan även nödvändiga kringtjänster. Lösningen var attraktiv för både konsumenter och mellanhänder och möjliggjorde också mer kontroll över produktens livscykel.

Designsprint

Designsprint är en metod för att snabbt kunna utveckla och testa olika lösningar på användare. En sprint pågår oftast under fyra till fem dagar. Sprinten utförs av ett designteam och nyckelpersoner från företaget. Vid behov medverkar även relevanta experter. Att ta stöd i målgruppens åsikter är en viktig del i processen, det görs genom intervjuer och prototyptester.

En designsprint utgår från en utmaning som utforskas grundligt, därefter sker idégenering på möjliga lösningar som skissas upp och prioriteras med stöd av användare. Genom att testa idéerna i ett tidigt skede kan företaget spara både arbetsinsats och pengar och landa i förslag som är förankrade hos både företag och användare.