Shoppis i Östersund bygger hela sin verksamhet på cirkularitet men lönsamheten behövde stärkas och företaget har restflöden som inte tas till vara. Response-projektet har både gett aha-upplevelser och stärkt sin kommunikation för att förbättra kontakten med kunderna.

Projektet har gett en bättre förståelse av den egna verksamheten, menar Shoppis grundare och vd Marielle Brovinger. Både kring hur de olika delarna i företaget hänger ihop och vilka utmaningar de behöver arbeta med.

– I början hade vi en bild av att vi borde förbättra vårt IT-system för att ge bättre information till de som säljer genom oss. Men när expertgruppen intervjuade våra målgrupper visade det sig att det var andra saker som var viktiga för dem, och som vi behöver förbättra, säger Marielle Brovinger.

Inomhus i en second hand-butik. En kvinna som står och snyggar till kläder som hänger vid en vägg. I bakgrunden syns en familj med en shoppingvagn.
Shoppis grundare och vd Marielle Brovinger.

Hon visar runt bland butikshyllorna i Odenskog i Östersund. Hos Shoppis kan vem som helst hyra en hylla för att sälja saker som den vill bli av med. I cafédelen säljs kaffe, smörgåsar och fikabröd till överkomlig peng, uppskattat inte minst av barnfamiljer och äldre med begränsad ekonomi.

– Hos oss kan man sälja allt, från askar med skruv och mutter till kläder och inredning, säger Marielle.
Verksamheten har dock sina utmaningar. Efter en konkurs 2016 är Marielle åter ägare till sitt hjärtebarn, men lönsamheten haltar och cafét har inte riktigt återhämtat sig efter pandemin. Shoppis får också en hel del osålda varor till skänks.

– Det mesta skickar vi vidare till välgörenhetsorganisationer men om inte heller de lyckas sälja riskerar prylarna att hamna på en tipp i ett land nånstans långt borta. Här i Sverige kan vi tycka att vi ”varit duktiga och återvunnit” men vi har ändå en outnyttjad resurs, förklarar Marielle.

Inomhus i en second hand-butik. En snurra med kläder i förgrunden, och i bakgrunden två skyltdockor med kläder på.

Med kunden i fokus

-Designsprinten i Response har hjälpt oss mycket. Den gav väldigt mycket inspiration och man kommer ur sin lilla bubbla. Jag skulle unna alla egenföretagare att få vara med på något liknande och få nya idéer, säger Marielle.

Efter projektets kartläggning och designsprint har Marielle och hennes kollegor flera idéer att arbeta vidare med. Det handlar till exempel om aktiviteter som kan inspirera fler att sälja genom Shoppis, och om att bjuda in kompletterande verksamheter – exempelvis lagningsverkstäder och popup-butiker – att använda tomma ytor i lokalen.

Inomhus i en butik. I förgrunden står plastbackar med LP-skivor med en skylt som det står jazz på. I bakgrunden en person som står och bläddrar bland skivorna.

Shoppis har också fått hjälp att formulera tydliga erbjudanden som gör det lättare att nå ut. De utgår från det kunderna uppskattar redan nu, som att Shoppis gör det möjligt att sälja enkelt och mycket. Det är budskap som underlättar i kommunikationen med kunderna, både de som säljer genom Shoppis och de som handlar i butiken. Tanken är att tydligheten skall locka både nya och fler återkommande säljare, vilket i sin tur ger ett större utbud. På sikt bidrar det till nöjdare kunder överlag och dessutom ökad omsättning för Shoppis.

– Min dröm är att skapa en community där de som säljer och köper här kan känna sig som en del av en gemenskap. Och jag ser gärna att kläder och prylar kommer tillbaka hit och säljs flera gånger om, säger Marielle.

Men restflödena då? Det där som lämnas kvar hos Shoppis för att ingen vill ha det, och som riskerar att hamna på en soptipp.

– Det är ett av koncepten som vi arbetar vidare med. Det borde gå att hitta en eller flera aktörer som ser till att det kommer till nytta – antingen i tillverkning eller konstnärligt skapande. Jag är säker på att det kan bli något bra av de här sakerna, bara de hamnar på rätt ställe, säger Marielle Brovinger.

Illustration som visar en kille i fyra olika bilder. Killen håller i olika sportutrustning eller kläder i de olika bilderna. En cirkulär pil visar på att produkterna cirkulerar runt.
Second hand-varuhuset Shoppis ville stärka sin gröna affärsidé genom att skapa fler lönsamma erbjudanden. Designsprinten i Response bidrog till att de formulerade nya, kundvänliga koncept som öppnade upp för att fler ska vilja sälja – och köpa, prylar hos Shoppis.