Det är tomt i lokalerna. Det mesta som levererats inför vintern är nämligen nedgrävt och uppmonterat vid längdspår och alpina pister. Endast några få skinande snökanoner är kvar i lokalerna. Även de ska ut i terrängen för att sprida snö i skidspåren i vinter, liksom några blå, begagnade, snökanoner som står på parkeringen.

– Det är det där som folk tror vi jobbar med, säger Henrik Skoglund, som är vd och ansvarig för försäljning och projektering på Snow Makers, och pekar på snökanonerna.

– Men det är en liten del. Kanonerna är ungefär som skrivaren i ett stort kontorssystem. De syns tydligt för ögat, men ingår i ett mycket större sammanhang. Vi jobbar med helheten och levererar totallösningar till kunderna, säger Henrik.

Snow Makers International ligger i Böle utanför Östersund, de både designar, konstruerar, levererar, installerar och bygger snökanonanläggningar. Det är ett tekniskt drivet entreprenörsföretag inom snöproduktion.

Vi fick en ögonöppnare. Det har förändrat vårt förhållningssätt och vi tänker i andra banor nu.

Henrik Skoglund, vd Snowmakers

Företaget har sex fast anställda, men under högsäsongen som infaller under sommaren och höstens monteringsperiod, uppgår arbetsstyrkan till 25.

En person som håller i en surfplatta.
Snow Makers styrsystem SmartSnow, varifrån operatören kan starta, stoppa och övervaka snöproduktionen via dator eller smartphone.

Utvecklande för hela personalen

– Jag ville att fler av våra medarbetare, inte bara de fast anställda, utan alla som arbetar åt oss, skulle ha med hållbarhetstanken i det de gör, förklarar Henrik.

Genom Response fick Snow Makers möjlighet att delta i en designsprint som sedan följdes upp av en workshop för att involvera personalgruppen. Henrik Skoglund beskriver deras medverkan i projektet som mycket utvecklande.

– Vi fick en ögonöppnare. Det har förändrat vårt förhållningssätt och vi tänker i andra banor nu.

Designsprinten ökade hållbarhetstänket

Snow Makers deltog i Response designsprint under en vecka i januari. Nu, ett drygt halvår senare, konstaterar Henrik att sprinten verkligen engagerade personalen och utvecklade företagets kapacitet att driva utveckling i en mer hållbar riktning. Han beskriver också att det nya förhållningssättet gjort att de börjat ställa högre krav på sina underleverantörer.

– Vi ställer fler kritiska frågor nu, säger Henrik, men vi kan också komma med en del konstruktiva förslag.

Det nya sättet att tänka gör att företaget försöker göra klokare val i den dagliga driften.

– Nu frågar vi oss om vi kan göra något mer? konstaterar Henrik.

Det har bland annat gjort att de under hösten köpt in en elbil, som ett test inför en eldriven skåpbil längre fram. Men det har också bidragit till att de fått en annan syn på materialen de använder.

Inomhus i industrilokal. Henrik Skoglund poserar framför stålcylindrar.
Henrik Skoglund, vd och ansvarig för försäljning och projektering på Snow Makers.

Ny insikt gav klokare materialval

I designsprinten upptäcktes både nya utvecklingsmöjligheter och styrkor i verksamheten som tidigare varit osynliga. Vid installationer och byggarbeten har företaget sedan länge valt material med lång livslängd, anpassade till just det system som de ingår i. Det är en strategi som ger driftsäkerhet under lång tid, samtidigt som det sparar resurser, både vid användning och underhåll. Genom Response blev det tydligare att filosofin att vara varsam med både material och energi, gör att de redan nu har en god grund i sitt hållbarhetsarbete.

Men nu tänker företaget som sagt var på vad de kan göra mer.

– Vi har alltid valt bra material när vi tagit fram en ny produkt, men nu är det fokus på det på ett annat sätt. Framför allt att vi inte längre väljer det material vi råkar ha hemma, utan att vi tänker mer långsiktigt. Vi vill välja det bästa materialet, det som ger mindre spill, högre funktion och längre livslängd konstaterar Henrik.

Apropå livslängd: De blå kanonerna på parkeringen såldes nya till en skidanläggning 2005. Tidigare i höst fick Henrik tillbaka dem som inbyten när anläggningen köpte nya kanoner.

– Vi får väl dem som inbyten igen 2044, säger han och ler. Nio av de tolv kanonerna som byttes in kunde vi rusta upp och sälja, de kan köras i tio år till.

Utomhus. Snökanon som sprutar ut snö över ett längdskidspår.
Snökanon vid längdskidspår.

Kontroll över produktionen ger möjligheter

Att det blev intressant för Snow Makers att vara med i utbildningsprogrammet Response handlar om att företaget jobbar med hög funktionalitet och hållbarhet i hela kedjan.

– Vi har ju inte försökt få kontroll på allt från design till installation av kommersiella skäl, utan för att vi vill veta att alla komponenter fungerar så bra som möjligt, säger Henrik.

Han beskriver det som en stor fördel när det kommer till att driva utveckling och innovation.

– Samtidigt som ansvaret är hundra procent vårt, så är ju möjligheterna hundra procent hos oss också. Det ger stora möjligheter att utveckla produkterna till perfektion.

– Vi gör programvaran också, den som styr snöproduktionen. Det är avgörande för att beräkna kostnaderna för kunden och veta att inget oförutsett tillkommer.

Henrik återkommer till helheten.

– Vi vill äga problemet, det är dit man måste för att kunna ta alla steg.

Kartbild på ett skidspår från Google Earth.
Genomarbetade planer är grunden för bra beslut. I konstruktionsarbetet ingår att beräkna flöden i systemen innan installationsfasen tar vid. Bilden visar Östersunds skidstadion.

Fakta om Snowmakers

Merparten av skidanläggningarna som Snow Makers jobbar med ligger strax söder om Stockholm till Umeå, men företaget har även kunder på Dundret i norra Norrbotten och en anläggning i Jönköping.
Företaget är sprunget ur amerikanska SMI Snow Makers, som sedan 1974 letat helt självständiga entreprenörer i olika länder. Företaget jobbar med sju, åtta olika användningsområden, men vanligast är anläggningar för längdåkning, följt av alpin skidåkning.

Illustration: Övre delen visar en person som står vid kanten av ett berg och håller ett diplom i handen. Framför står tre personer, varav en också håller i ett diplom som det står snöteknik på. Den undre bilden visare en person som är ute och åker längdskidor och som säger "fantastiska spår" till en person vid sidan om som svarar "tack".
Snow Makers, som levererar och monterar snötillverkningssystem, var nyfikna på möjligheterna i att tänka mer cirkulärt. Designsprinten i Response resulterade i flera koncept för hur företaget skulle kunna utvecklas vidare. De olika förslagen byggde på företagets kompetens och styrkor, men med en hållbar twist för att pusha både den egna verksamheten, liksom kollegor i branschen, mot ökad cirkularitet.