Projektets syfte är att främja hållbar konsumtion och produktion av produkter och tjänster i Europa. 

Detta kommer att ske genom samarbete kring kunskapsprocesser och utveckling av utbildningsmaterial för att lära och utbilda studenter, lärare och företag inom designbranschen i strategier för innovativ design för hållbarhet. Fokus ligger på socialt företagande och innovation inom utbildningsområdet, som ska möjliggöra skapandet av hållbara produkter och tjänster, i linje med europeiska policies inom cirkulär ekonomi och i sin tur ett mer hållbart samhälle.

Initiativet ska stärka trion medskapande kunskap (design för hållbarhet), innovation (där det finns en brist på särskilda inlärningssystem) och kurser och undervisningsmaterial inom högre utbildning och fortbildning.  

Målgrupper

Studenter, lärare och företag inom designbranschen.

Projekttid

Projektet pågår den 1 november 2016 till och med den 30 oktober 2019.

Projektpartner

De medverkande organisationerna och högskolorna kommer från Spanien, Irland, Nederländerna och Sverige. I varje land består sammansättningen av medverkande av universitet/högskola, företag och nationella designorganisationer. 

Projektägare

Universitat Politecnica de Catalunya, Barcelona, Spanien

Vill du veta mer om projektet? Kontakta gärna mig.

Anna Velander Gisslén

Anna Velander Gisslén

Hållbarhetsstrateg

Mobil: 070-895 65 20
E-post: anna.velander-gisslen@svid.se

Fler projekt

Lärlabb om hur företagare på landsbygderna bäst
stöttas i sin digitalisering

I detta projekt faciliterar SVID en lärlabbsprocess för projekt som fått medel inom Tillväxtverkets utlysning "Utveckla företag på landsbygderna".

EcoDesign Circle
4.0

Hur kan cirkulär design bidra till att forma framtidens ekonomi och främja övergången till ett cirkulärt samhälle? Vilka möjligheter kan digitalisering ge för en hållbar service? Och vad behöver designer och affärsledare för att kunna applicera cirkulära affärsmodeller på ett hållbart sätt?

Viable
Cities

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med fokus på smarta hållbara städer.

Förnyelselabbet

Förnyelselabbet ska verka som en sektorsövergripande innovations- och samverkansplattform, för att med användarens perspektiv lösa komplexa frågor på nationell nivå.