Projektets syfte är att främja hållbar konsumtion och produktion av produkter och tjänster i Europa. 

Detta kommer att ske genom samarbete kring kunskapsprocesser och utveckling av utbildningsmaterial för att lära och utbilda studenter, lärare och företag inom designbranschen i strategier för innovativ design för hållbarhet. Fokus ligger på socialt företagande och innovation inom utbildningsområdet, som ska möjliggöra skapandet av hållbara produkter och tjänster, i linje med europeiska policies inom cirkulär ekonomi och i sin tur ett mer hållbart samhälle.

Initiativet ska stärka trion medskapande kunskap (design för hållbarhet), innovation (där det finns en brist på särskilda inlärningssystem) och kurser och undervisningsmaterial inom högre utbildning och fortbildning.  

Målgrupper

Studenter, lärare och företag inom designbranschen.

Projekttid

Projektet pågår den 1 november 2016 till och med den 30 oktober 2019.

Projektpartner

De medverkande organisationerna och högskolorna kommer från Spanien, Irland, Nederländerna och Sverige. I varje land består sammansättningen av medverkande av universitet/högskola, företag och nationella designorganisationer. 

Projektägare

Universitat Politecnica de Catalunya, Barcelona, Spanien

Vill du veta mer om projektet? Kontakta gärna mig.

Fler projekt

TURF –
The Urban Food Factory 

Hur kan städer stärka förmågan att närproducera mat genom odlingar i parkeringshus? Det utforskar SVID tillsammans med Rzeszow University of Technology och Pond Fish and Greens i projektet TURF².

Cirkulär lättvikt

Hur kan företag anpassa sig efter nya cirkulära krav samtidigt som de ökar sin lönsamhet? I ett pilotprogram kommer SVID att vara med och stötta företag inom lättviktsområdet att framtidssäkra sin verksamhet.

Arctic Design Center

Arctic Design Center är en arena och mötesplats för frågor inom arkitektur, design, konst och kulturarv. Projektet bidrar till en hållbar samhällsutveckling i norra Sverige genom att skapa samverkan och kunskapshöjning inom om Politiken för gestaltad livsmiljö.

Coachningsstöd forskningsprogrammet Prevent på Uppsala universitet

Projektet utforskar vad invånare i socialt utsatta områden i Uppsala behöver för att främja sin hälsa och inte utveckla diabetes. SVID deltar och coachar forskningsgruppen i systemisk och samskapande design.