Designtrappan visar hur man använder design inom en verksamhet. Ju högre upp på designtrappan, desto mer strategisk betydelse har design i verksamheten.

Ett sätt att planera för ett förbättrat designarbete är att ta reda på vilken nivå på designtrappan man befinner sig. Därifrån kan man besluta sig för vad man bör göra för insatser.

Steg 3: Design som strategi och innnovation

När design är en del i strategin för en organisation styrs designarbetet från ledningsnivå och genomsyrar alla aktiviteter I verksamheten.

Steg 2: Design som arbetsprocess

Designarbete i Steg 2 sker i huvudsak i separata utvecklingsprojekt och hanteras i individuella projektorganisationer. 

Steg 1: Design som formgivning

Design som formgivning på Steg 1 används i separata projekt ofta oberoende av varandra för den yttre formen, dekoren eller som illustration. 

Startpunkt: Omedveten design

Verksamheter som befinner sig nedanför designtrappans första steg har inte gjort något medvetet val om eventuella designinsatser.

Vår definition av design

Det finns många definitioner av design, det här är vår.

Varför
design?

Här hittar du kunskap och rapporter om effekter av design.

Designprocessguiden

Använd designprocessguiden för att utveckla din verksamhet.