Design är en arbetsprocess som bär användarperspektivet och utvecklar med utgångspunkt från just dina användares behov.

Metoder och tillvägagångssätt skiljer sig beroende på vad du utvecklar men oavsett om det är processer inom vårdsektorn eller produktutveckling på ett företag så kan vi med säkerhet säga att design hjälper dig att hitta nya lösningar.

Det finns många definitioner av design. Det här är vår:

Design är en arbetsprocess för att utveckla lösningar på ett medvetet och innovativt sätt där både funktionella och estetiska krav ingår med utgångspunkt från användaren och planetens behov. Design används för utveckling av varor, tjänster, processer, budskap och miljöer.

Illustration av en hjärna och en pil som pekar från hjärnan till en raket.

Designprocessen – från idé till verklighet

Här kan du läsa mer om vilka delar som ingår i en designprocess, och hur du går från idé till verklighet.