Stora utmaningar som social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet, en globaliserad marknad, snabb teknisk utveckling och en åldrande befolkning kräver nya arbetssätt och lösningar.

Idag arbetar nästan alla företag och organisationer för att skapa ett attraktivt erbjudande för sina kunder. Att sätta användaren i fokus för utveckling kan låta självklart men långt ifrån alla har upplevt effekten av att faktiskt göra det.

Design involverar

Design inkluderar de som påverkas i själva utvecklingsarbetet, oavsett om användarna av tjänsten, processen eller produkten är medborgare, kunder, patienter eller personal. När utvecklingen bedrivs tillsammans med användarna blir lösningarna mer relevanta. På så sätt ökar design företagens innovationsförmåga och konkurrenskraft och skapar värden för hela samhället.

När man använder design i offentlig sektor så leder det bland annat till att de verkliga behoven hos medborgarna identifieras och att man därmed kan utveckla tjänster som verkligen är relevanta för medborgarna.

Design minimerar risker

En viktig aspekt av designprocessen är att idéer testas i enkel, liten skala och till låg kostnad i form av prototyper. Ju tidigare design kopplas in i utvecklingsprojektet, desto större chans att lyckas minimera risken för ändringar och ökade kostnader senare i projektet.

Design ökar lönsamheten

Undersökningar visar att de som investerar i design verkligen får igen sin investering – oavsett om det handlar om att utveckla verksamheten, varor eller tjänster. Enligt undersökningar från Teknikföretagen är företag som arbetar på strategisk nivå med design mer än dubbelt så lönsamma som andra företag.

Rapporter om värdet av design

Design ger uppemot 70 % högre vinst i många år

Teknikföretagen har utgått från två stora kvalitativa undersökningar om hur företag använder design och analyserat skillnader i lönsamhet och vinstmarginaler mellan de företag som sagt sig satsa strategiskt eller innovativt på design och de som inte gör det.

The Business Value of Design

Hur kommer det sig att de bästa designutövande industriföretagen nästan dubblerar intäkter och avkastning jämfört med andra företag inom industrin? Läs mer i McKinsey’s rapport ”The Business Value of Design” som undersöker affärsvärdet av design.

Illustration av en hjärna och en pil som pekar från hjärnan till en raket.

Designprocessen – från idé till verklighet

Design är en kreativ arbetsprocess där du sätter dig in användarens, kundens, medborgarens eller patientens situation och behov innan du beskriver problemet och utvecklar lösningar.