Design awareness for a sustainable future. Det var titeln på ett föredrag som hölls av Jonas Olsson, vd på SVID och Helena Karlberg, ordförande för Svenska Designsällskapet och styrelseledamot i SVID vid Ericsson Experience Design Conference den 18 oktober.

Drygt 100 Ericsson-designer från hela världen deltog på konferensen som belyste goda exempel på hur design kan användas för att förändra arbetssätt, stärka varumärken och driva processer inom till exempel den gröna omställningen. Bland talarna fanns Mali Allpere, designchef på Tele2 och Helene Schalk, designstrateg på Securitas.

Jonas och Helena var inbjudna för att tala om hur SVID och Svenska Designsällskapet arbetar med design som utvecklingskraft. De berättade om lyckade designsatsningar inom till exempel Förnyelselabbet, Viable cities och forsknings- och innovationsprogrammet Design för energieffektiv vardag som ska bidra till energisystemets omställning. Programmet utgår från individers och gruppers roll i energisystemet och kombinerar energi, design och beteende för att ta fram nya affärsmodeller, kunskap, produkter och tjänster.

Jonas och Helena berättade också om Hållbarhetsguiden som lyfter fram goda exempel runt om i Europa där man har lyckats ändra linjära affärsmodeller till cirkulära. Vidare berättade de om den nya forskningsagendan för design och vad som händer inom design på EU-nivå med till exempel New European Bauhaus. Svenska Designsällskapet är numera medlemmar i BEDA, det Europeiska designnätverket och förhoppningen är att det ska leda till nya spännande designsamarbeten mellan Sveriges företag och företag i Europa.

Jonas och Helena avslutade sin presentation med att bjuda in till Design talks som arrangeras den 10 november med fokus på hur städer och byar kan arbeta med design för att skapa attraktivitet och hållbarhet samt den 17 december då bland andra Ericssons designchef och styrelseledamot i SVID, Andreas Säfström, ska tala om hur Ericsson arbetar med design.

Publicerad 10 november 2022

Uppdaterad 16 november 2022