SVID utbildar och föreläser om design. Vi driver utbildningar i designmetodik och cirkulär design för företagsfrämjare, små och medelstora företag och andra verksamheter.

Under 2020 till och med 2022 satsar SVID på att utbilda företagsfrämjare i design. Fokus ligger på det regionala perspektivet och de aktörer som finns i innovationssystemet.

Aktuella kurser

Grupp som sitter vid ett bord. Glad man och glad kvinna.

Användarcentrerad affärsutveckling
– grundkurs för företagsfrämjare

Företag som använder design dubblerar nästan intäkter och avkastning jämfört med andra företag. I den här digitala kursen får du lära dig grunderna i designprocessen och hur den kan användas för företag i att identifiera strategiska utvecklingsområden baserat på kundernas behov.

Avlångt rum med trägolv och träväggar och ett långbord dukat. Bänkar vid fönster med kuddar på.

Response
– utbildning i cirkulär design för företag

Hur går hållbarhetsarbetet på ditt företag? Vet du inte hur du ska börja eller hur du ska fortsätta? Oavsett nivå hjälper vi dig praktiskt med kunskaper och vässar dina affärsmodeller för att stå starkare i den nya ekonomin.

Kontakt

Är du företagsfrämjare och vill lära dig mer om hur design kan vara ett verktyg i rådgivningen till företag? Kontakta gärna mig!