SVID utbildar och föreläser om design. Vi driver utbildningar i designmetodik och cirkulär design för företagsfrämjare, små och medelstora företag och andra verksamheter.

Under 2020 till och med 2022 satsar SVID på att utbilda företagsfrämjare i design. Fokus ligger på det regionala perspektivet och de aktörer som finns i innovationssystemet.

Aktuella kurser

Grupp som sitter vid ett bord. Glad man och glad kvinna.

Användarcentrerad affärsutveckling
– grundkurs för företagsfrämjare

I den här kursen får du som arbetar som företagsfrämjare lära dig grunderna i designprocessen och hur den kan användas för företag i att identifiera strategiska utvecklingsområden baserat på kundernas behov.

Avlångt rum med trägolv och träväggar och ett långbord dukat. Bänkar vid fönster med kuddar på.

Response
– utbildning i cirkulär design för företag

I utbildningsprogrammet Response får du lära dig om hållbara metoder och affärsmodeller baserat på flera års utveckling och forskning inom cirkulär design. Programmet är kostnadsfritt och uppdelat i tre delar. Del 1 är öppen för alla företag i Sverige, del 2 och 3 vänder sig till små och medelstora företag i Jämtlands län.

Kontakt

Är du företagsfrämjare och vill lära dig mer om hur design kan vara ett verktyg i rådgivningen till företag? Kontakta gärna mig!