SVID utbildar och föreläser om design. Vi driver utbildningar i designmetodik och cirkulär design för företagsfrämjare, små och medelstora företag och andra verksamheter.

Under 2020 till och med 2022 satsar SVID på att utbilda företagsfrämjare i design. Fokus kommer att ligga på det regionala perspektivet och de aktörer som finns i innovationssystemet.

Under 2017-2019 har SVID arbetat nationellt med att lära ut designmetodik till små och medelstora företag, innovatörer och företagsfrämjare som vill bli mer innovativa och skapa varor och tjänster som löser kundernas verkliga problem och behov. Utbildningen, ”Designdrivet”, har varit vår egen prototyp som vi har testat, utvärderat och itererat för att kunna skala upp och nå ut till fler.

Kontakt

Är du företagsfrämjare och vill lära dig mer om hur design kan vara ett verktyg i rådgivningen till företag? Kontakta gärna mig!

Fredrik Forsman

Fredrik Forsman

Projektledare

Telefon: 08-406 84 46
Mobil: 070-090 82 92
E-post: fredrik.forsman@svid.se

Nyheter om utbildningarna

Designföretag ökade sina kunskaper i cirkulär design

Under hösten har SVID utbildat designföretag i cirkulär design. Designföretagen har fått lära sig mer om cirkulär ekonomi och ekodesign och hur de kan ta med sig lärdomarna in i sina uppdrag. På det sättet kan de stötta sina kunder i omställningen till en cirkulär ekonomi och hållbar verksamhet.