SVID utbildar och föreläser om design. Vi driver utbildningar i designmetodik och cirkulär design för företagsfrämjare, små och medelstora företag och andra verksamheter.

Under 2020 till och med 2022 satsar SVID på att utbilda företagsfrämjare i design. Fokus ligger på det regionala perspektivet och de aktörer som finns i innovationssystemet.

Aktuella kurser

Grupp som sitter vid ett bord. Glad man och glad kvinna.

Användarcentrerad affärsutveckling
– grundkurs för företagsfrämjare

I den här kursen får du som arbetar som företagsfrämjare lära dig grunderna i designprocessen och hur den kan användas för företag i att identifiera strategiska utvecklingsområden baserat på kundernas behov.

Kontakt

Är du företagsfrämjare och vill lära dig mer om hur design kan vara ett verktyg i rådgivningen till företag? Kontakta gärna mig!

Fredrik Forsman

Fredrik Forsman

Chef näringsliv och industri

Telefon: 08-406 84 46
Mobil: 070-090 82 92
E-post: fredrik.forsman@svid.se