Den 21-22 oktober 2020 arrangerade Svenska Designsällskapet och SVID en tvådagars workshop med fokus på destinationsdesign tillsammans med Halmstad kommun och Högskolan i Halmstad.

Halmstads vision är att öka antalet invånare med 50 000 på 30 år. Detta ställer krav på omställning och stadsplanering. Det finns ett starkt intresse för att se på vilket sätt designprocessen kan bidra i detta utvecklingsarbete.

Programmet innehöll rundvandring i högskolans nya lokaler inklusive Fab Lab, speed dating, nätverkande, workshop med temat Vision Omvandlingsområdet i Halmstad 2050, god mat och en inspirationsföreläsning med Mohamed Elbangy om hållbar arkitektur.

Förslag på nya aktiviteter

Just nu planerar vi inför kommande aktiviteter. Vad skulle du vilja lära dig mer om? Mejla gärna förslag till helena.karlberg@vittravision.se.