Ekodesign. Cirkulär ekonomi. Ord som är på allas läppar och ett måste för en hållbar framtid. Men vad innebär detta och vad spelar design för roll i detta arbete?

Det pratas mycket om att arbeta hållbart, men många vet inte riktigt vad det innebär hur de ska börja arbeta för att bli mer cirkulära.

I februari arrangerade Intressentföreningen i samarbete med SVID och Piteå Science Park (medlem i Intressentföreningen för SVID) en workshop där deltagarna fick lära sig om cirkulär ekonomi och ekodesign, och vad man bör tänka på för att börja arbeta med en omställning till en cirkulär och mer lönsam verksamhet.

Ett trettiotal deltagare från små och medelstora företag och företagsfrämjande organisationerkom till workshoppen.

Deltagarna i workshoppen fick en breddad kunskap i de grundläggande delarna som ingår i hållbarhetsarbete och vikten av att arbeta med ekodesign för att nå ökad cirkularitet. Genom att samarbeta med andra deltagare får de formulera en designutmaning.

Workshoppen hölls tisdagen den 12 februari 2019 kl. 9-12 hos Piteå Science Park, Snickargatan 22 i Piteå.