För att få ett djupare kunskapsutbyte och fler designaktiviteter i hela landet har Svenska Designsällskapet ett antal tematiska noder.

Om du har lust att engagera dig i en nod, ta kontakt med ansvarig ambassadör. För att kunna ta del i en nod krävs individuellt medlemskap.

Verksamma designer

Carl Hampf

Ambassadör

Carl Hampf

Mobil: + 46 708 900 885

E-mejl: carl.hampf@yellon.se

Regional utveckling

Helena Karlberg

Ambassadör

Helena Karlberg

Mobil: +46 72 858 06 24

E-mejl: helena.karlberg@vittravision.se

Studenter

Noden för studenter har till syfte att studenter vid olika designutbildningar, på olika lärosäten i landet ska kunna utbyta erfarenheter och nätverk med varandra.

Mustafa Al-Dabbagh

Ambassadör

Mustafa Al-Dabbagh, läser Civilingenjör i maskinteknik, hållbar design och innovation på Högskolan i Halmstad.

Mobil: +46 700 542 747

E-mejl: mustafa.aldabbagh96@gmail.com

Forskning och utbildning

Noden för forskning och utbildning har till syfte att få igång en nationell forskarskola i Sverige samt utbyta erfarenheter mellan olika lärosäten.

Lars Eriksson

Ambassadör

Lars Eriksson, professor i produktutveckling, Jönköpings Universitet.

Mobil: +46 70 542 42 24

E-mejl: lars.Eriksson@ju.se

Svenska formbestämmare

Noden för formbestämmare ska bidra med expertis inom produktutveckling för att förverkliga att FoU resulterar i innovation. Exempel på medlemmar i noden; Toyota Material Handling, Scania, Eriksson, Electrolux, Volvo, Semcon, Epsilon, Etteplan, Cadcraft, Swerea och Tekniska högskolan i Jönköping.

Conny Larsson

Ambassadör

Conny Larsson, adjunkt, avdelningen industriell produktutveckling produktion & design, Tekniska högskolan i Jönköping, Jönköping University.

E-mejl: conny.Larsson@ju.se

Svenskt aluminium

Noden för aluminium har till syfte att kommunicera materialets möjligheter, men även informera om vad som händer inom denna bransch nationellt och internationellt. Noden kommer att arbeta aktivt med att öka användandet av, och kunskapen om materialet.

Dag Holmgren

Ambassadör

Dag Holmgren, tidigare professor på tekniska högskolan i Jönköping vid Jönköping University och designchef på Svenskt Aluminium.

E-mejl: dag.holmgren@svensktaluminium.se

Mobil: 0705 – 30 21 90

Svenskt Aluminium (SA) är en branschorganisation för svenska företag som arbetar med aluminium som ett strategiskt material.

Aktiviteter

Svenska Designsällskapet har startat upp en rad tematiska noder, för studenter, för seniora designer, för forskning och utveckling, och för svenska formbestämmare.

Bli medlem

Svenska Designsällskapet är öppen för företag, organisationer, offentliga verksamheter, högskolor och universitet, men även för enskilda medlemmar.

Stadgar

Här hittar du stadgarna för Svenska Designsällskapet.

Medlemsförmåner

I Svenska Designsällskapet får du möjlighet att stärka din verksamhet med hjälp av design. Som medlem får du tillgång till ett unikt nätverk av företag, akademi och offentliga verksamheter.

Styrelse

Här hittar du vilka som ingår i Svenska Designsällskapets styrelse.