SVID har beviljats medel av kulturnämnden i Västra Götalandsregionen för en förstudie om ökad samverkan för hållbar design.

Förstudien ska ta fram ett förslag kring hur Västra Götalandsregionen kan identifiera och lyfta hållbar design i samverkan mellan näringsliv, akademi och enskilda aktörer. Studien ska stärka arbetet med cirkulära affärsmodeller som är en av den regionala utvecklingsstrategins fyra kraftsamlingar samt utvecklingen av politik för gestaltad livsmiljö.

– Västra Götalandsregionen är föregångare i arbete kring design för cirkulär ekonomi, och SVID har varit engagerade i det under lång tid. Därför känns det roligt att stärka detta samarbete, säger Jonas Olsson, vd på SVID. Genom förstudien hoppas vi finna en konstruktiv och mer långsiktig strategi för samverkan mellan aktörer i Västra Götaland och på sikt koppla upp detta nätverk av aktörer med andra nätverk och regioner runt om i landet som arbetar med omställningen till ett mer cirkulärt samhälle.

Västra Götalandsregionen har genom regionutvecklings- och miljönämndernas satsningar på att ställa om mode- och textilbranschen till hållbar och cirkulär bransch tagit en tätposition i Sverige när det gäller samverkan inom hållbar design.

I december 2021 beslutade regionutvecklingsnämnden om att satsa ytterligare åtta miljoner kronor på att göra Västsverige till ”Europas spets och kreativa mylla” för en cirkulär och hållbar mode- och textilindustri. Det saknas dock fortfarande ett hållbart samarbete mellan framför allt näringslivet och designbranschen. Förstudien förväntas hitta konstruktiva vägar framåt för ett ökat samarbete.

Förstudien ska vara klar i mitten av maj.

Publicerad 25 februari 2022

Kontakt