Hur kan Västra Götalandsregionen identifiera och lyfta cirkulär design i samverkan mellan näringsliv, akademi och enskilda aktörer? Det har SVID undersökt i en förstudie.

SVID har undersökt möjligheterna att skapa en stärkt samverkan mellan designaktörer, näringsliv och akademi i Västra Götalandsregionen för att utveckla hållbara och cirkulära affärsverksamheter. Resultatet av förstudien, tillsammans med andra underlag, har lett till att regionen startat ett nytt utbildnings- och coachningsprogram för affärsutvecklare.

– Förstudien visade att det finns ett stort intresse och behov av ökad kompetens hos företag för att arbeta med cirkulär design och att ställa om till cirkulära affärsmodeller. Att Västra Götalandsregionen nu gör en stor satsning på affärsutveckling inom detta område är därmed både välkommet och välbehövligt, säger Anna Velander Gisslén, hållbarhetsstrateg på SVID.

Workshop inomhus. Personer som står två och två vid workshop-skärmar och diskuterar.
Workshop på Lindholmen Science Park i Göteborg.

Workshoppade och identifierade behov hos företagen

Målet med förstudien var att skapa kontakt mellan regionen, näringslivet och designbranschen och få en ökad kunskap om företagens behov, hinder och möjligheter för att kunna ställa om till en mer hållbar och cirkulär verksamhet. Under våren 2023 genomfördes ett flertal workshoppar, seminarier och inspirationstillfällen om grön omställning och cirkulär design för företag i Västra Götalandsregionen.

– Vi fick en bra bild av företagens kunskapsnivå, behov och utmaningar om cirkulär design tack vare workshopparna. Vi höll även frukostseminarier där deltagarna fick lära sig mer om cirkularitet och hur företagen kan bidra till positiv utveckling och nå ökad lönsamhet och konkurrenskraft, säger Anna Velander Gisslén.

Satsar stort för världsledande företag

Efter förstudien har Västra Götalandsregionen skapat en ny satsning som ska framtidssäkra västsvenska företag och göra dem världsledande i cirkulära affärsmodeller.

– Vi har startat ”Cirkulär design och nya affärer”, en satsning där vi utbildar och coachar över 100 affärsutvecklare. Förstudien som SVID tagit fram var en del av flera underlag inför denna framgångsrika satsning, säger Birgitta Nilsson, regionalutvecklare, Västra Götalandsregionen.

I november 2024 går Västra Götalands nya satsning i mål. Då kommer de företagen med de skarpaste cirkulära affärsidéerna att lyftas fram, tillsammans med coacherna, innovationsarbetet och metodiken som lett fram till resultatet.

Förstudien Samverkan och cirkulär design i Västra Götaland pågick mellan februari 2022 och juni 2023. Förstudien drevs av SVID och finansierades av Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

Kontakt

Publicerad 21 juni 2024

Uppdaterad 03 juli 2024