I en förstudie undersökte SVID möjligheterna att skapa en stärkt samverkan mellan designaktörer, näringsliv och akademi i Västra Götalands län för att utveckla hållbara och cirkulära affärsverksamheter.

Syftet med förstudien var att ge Västra Götalandsregionen en ökad kunskap om lokala företag och företagares behov, hinder och möjligheter för att kunna ställa om till en mer hållbar och cirkulär verksamhet. I studien tittade vi också på hur regionen kunde bygga upp samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig verksamhet för att stärka regionen i cirkulär design för produktion och konsumtion.

Workshoppar och inspirationstillfällen med företag i Västra Götaland

Att arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor kommer att vara ett måste för ett företags överlevnad. Under våren 2023 genomfördes ett flertal workshoppar och inspirationstillfällen för företag i Västra Götalandsregionen. Syftet var att identifiera behov och skapa kontakt mellan företag i regionen för att säkerställa ett framgångsrikt näringsliv – genom ökad kunskap om grön omställning och cirkulär design.

Med stöd från

Logotyp Västra Götalandsregionen

Kontakt