SVID är nu en del av ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”. Västra Götaland har ett av de mest ambitiösa regionala klimatmålen i Sverige. Genom att vara en del av Klimat 2030 vill vi bidra till omställningen till en klimatsmart region.

Västra Götaland ligger långt framme inom klimatområdet och har starka klimatmål. Till 2030 ska regionen vara fossiloberoende, vilket innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 procent från 1990 års nivå till år 2030. Dessutom ska utsläppen av växthusgaser från västsvenskarnas konsumtion, oavsett var i världen de sker, minska med 30 procent jämfört med 2010. Regionen vill vara föregångare i klimatarbetet, och också inspirera andra.

Som nationell stiftelse vill SVID stötta detta arbete, och har därför signerat Klimat 2030. Regionen arbetar även aktivt med hållbar och cirkulär design, och SVID har precis beviljats stöd att genomföra en förstudie om ökad samverkan för hållbar design i Västra Götalandsregionen.

Publicerad 25 februari 2022

Kontakt