Nu stärker Svensk Form och SVID sitt samarbete kring hållbarhetsfrågorna och genomför på uppdrag av regeringen en studie om design som utvecklingskraft för samhällets hållbara utveckling. Designens roll i politiken för gestaltad livsmiljö behöver stärkas och det här är en tydlig signal att den är på väg att göra det, menar de båda organisationerna.

Kulturdepartementet publicerade i anslutning till beslutet ett pressmeddelande där kulturminister Amanda Lind kommenterade det nya uppdraget:

– Design driver samhället framåt, och spänner över allt ifrån kultur till miljö, näringsfrågor och samhällsbyggnad. Studien möjliggör för oss att få en samlad bild över designperspektivets olika delar och hur det kan stärkas för genomförandet av politiken för gestaltad livsmiljö i hela landet, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Design som hävstång för samhällets transformation

– Designområdet är centralt i det gröna systemskiftet och vi kommer med studien lyfta fram var och hur design kan bli en hävstång för samhällets transformation i hållbar riktning, säger Mats Widbom, vd Svensk Form.

– SVID har lång erfarenhet av att arbeta med designmetodik i komplexa samhällsutmaningar. Tillsammans med Svensk Form och andra nationella, regionala och lokala aktörer ser vi fram emot ett konstruktivt utredningsarbete som regeringsuppdraget har gett våra organisationer mandat till, säger Jonas Olsson, vd SVID.

Tack vare båda organisationernas nationella närvaro – genom Svensk Forms 14 regionalföreningar och SVIDs medlemsförening Svenska Designsällskapet – finns goda förutsättningar för att designområdet förankras tydligare i genomförandet av politiken för gestaltad livsmiljö i hela landet.

De leder studien

Svensk Form och SVID har anlitat arkitekten och skribenten Lisa Daram Westling som huvudsekreterare för studien och designern Daniel Byström som designstrateg för att utföra deluppdrag inom studien. Regeringsuppdraget ska slutrapporteras till regeringen den 28 februari 2022.

– Det här uppdraget kommer helt rätt i tiden. I design finns en potential för analys och problemlösning som behövs för att möta klimatutmaningen och sociala utmaningar. Ytterst handlar det om omsorg om människor och planeten – att förstå hur fysisk miljö och föremål spelar roller i det stora hela, säger Lisa Daram Westling, huvudsekreterare för studien.

Lisa Daram Westling är arkitekt och skribent med lång erfarenhet från arkitektverksamhet i eget namn, tidigare sakkunnig kanslichef på forskningsstiftelsen Arkus, samt före detta projektledare/sekreterare i Rådet för arkitektur, form och design på Regeringskansliet.

Daniel Byström är designer och specialist på design inom samskapande processer, destinationsutveckling och samhällsutveckling med fokus på hållbarhet och användarbehov. Bland tidigare uppdragsgivare finns bland andra ArkDes – Statens centrum för arkitektur och design.

Mer om uppdraget

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Bidrag till genomförande av studie om design som utvecklingskraft för samhällets hållbara utveckling

Publicerad 15 september 2021

Uppdaterad 08 november 2021

Kontakt