Hur kan vi öka takten för att möta klimatutmaningar och framtidssäkra våra samhällen? I oktober möts designorganisationer, beslutsfattare och offentliga representanter från Norden och Baltikum för att stärka samarbete och ökad samsyn i hållbarhetsarbetet.

Temat för konferensen är ”Design för ett grönt, livskraftigt och socialt hållbart Norden och Baltikum”. I en värld som ständigt förändras står våra samhällen och verksamheter inför nya utmaningar och krav. Vi måste accelerera omställningstakten för att nå en hållbar nordisk och baltisk region!

Nordic & Baltic Design Summit 2024 är en mötesplats där designorganisationer, beslutsfattare och tjänstepersoner från Norden och Baltikum samlas för att se hur vi genom designens kraft kan främja en grön omställning, cirkulära samhällen och lockande livsmiljöer.

Program

Agendan kommer att uppdateras i takt med att planeringen fortskrider.

För vem?

Konferensen riktar sig till nordiska och baltiska designorganisationer, politiker, beslutsfattare och tjänstemän från departement och myndigheter, regioner och kommuner och designföretag.

När?

Konferensen hålls som ett lunch-till-lunchevenemang med start torsdagen den 24 oktober kl. 12.00 och slut fredagen den 25 oktober kl. 13.00.

Var?

Röhsska museet, Vasagatan 37-39, Göteborg

Anmälan

Inbjudan kommer att skickas ut till designorganisationer, beslutsfattare och offentliga representanter med flera från Norden och Baltikum. I mån av plats öppnas konferensen därefter för en bredare publik.

Arrangör

Konferensen arrangeras av SVID i nära samarbete med Röhsska museet och Svensk Form. I referensgruppen ingår även ArkDes, Form/Design Center och Arctic Design Center. Konferensen utvecklas i dialog med DOGA i Norge, Design Forum Finland, Dansk Design Center, DDC och Iceland Design Center.

Finansiär

Finansiär är ÄK-N, Nordiska ministerrådets ämbetsmannakommitté för näringslivsfrågor och Västra Götalandsregionen.

Kontakt