Hur kan företag anpassa sig efter nya cirkulära krav samtidigt som de ökar sin lönsamhet? I pilotprogrammet Cirkulär lättvikt kommer SVID att vara med och stötta företag inom lättviktsområdet att framtidssäkra sin verksamhet.

Programmet, som drivs av Sweco med SVID som samarbetspartner, vänder sig till företag inom lättviktsområdet, det vill säga företag som arbetar med att utveckla material, konstruktioner och tillverkningsprocesser som tillsammans leder till lättare produkter.

Företagen får delta i ett coachningsprogram där de får lära sig mer om cirkulära affärsmodeller, designprocesser och hur man anpassar sig efter nya hållbarhetskrav. De får även individuell coachning med skräddarsytt expertstöd utifrån företagens enskilda behov.

Stärker företagens affär och konkurrenskraft

Programmet ska hjälpa företagen att skapa konkurrensfördelar och att använda sina resurser mer effektivt. Detta kommer att stärka företagens affärer på både kort och lång sikt.

– Jag hoppas att programmet kommer att bidra till större samsyn inom Sveriges industriföretag om vad cirkulär ekonomi innebär. Jag hoppas också att det kommer att bidra till att svenska företag ligger i framkant, är förberedda och tar marknadsandelar när stora kundföretag frågar efter cirkulära produkter och processer, säger Emma Danielsson, hållbarhetschef för energi och industri på Sweco och projektledare för programmet Lighter.

SVID bidrar med kunskap inom cirkulär produktdesign

SVID är med och bidrar med coachningsstöd och expertkunskap inom cirkulär produktdesign som har stor påverkan för en cirkulär livscykel. Vid produktutveckling är det avgörande att ta med hållbarhetsaspekter tidigt för att skapa produkter med så låg klimatpåverkan som möjligt, och skapa mervärde för både företag och kunder.

– Många företag efterfrågar stöd både kring kunskapshöjning och möjligheten att genom coachning titta närmare på sin egen process. Det här programmet ger båda dessa delar och jag ser verkligen fram emot att få träffa företag och se hur de kan effektivisera sitt arbete för att bli mer cirkulära och påbörja ett förändringsarbete, säger Anna Velander Gisslén, hållbarhets strateg på SVID.

Målet vid projektavslut är att företagen har påbörjat utvecklingen av cirkulära lättviktslösningar som möter de hållbarhetskrav som kunder nu och i framtiden ställer.

Om programmet Cirkulär lättvikt

Programmet Cirkulär lättvikt drivs av Sweco och finansieras av det strategiska innovationsprogrammet LIGHTer. SVID är samarbetspartner och bidrar med coachningsstöd och bistår med expertkunskap inom cirkulär produktdesign. Projektet pågår mellan den 26 februari och den 15 september 2024.

Publicerad 22 mars 2024

Uppdaterad 26 mars 2024

Kontakt