Ett nätverk för alla design-, policy- och innovationslabb i Sverige.

Syftet med nätverket är att dela erfarenheter och att lära av varandra, men också att kunna driva nationella frågor tillsammans. Nätverket drivs av SVID.

Svenska labbnätverket har regelbundna nätverksträffar.

Kontakt

Arbetar du inte själv i labb men är intresserad av frågan och skulle vilja veta mer eller delta i mån av plats? Kontakta gärna mig.