Designforskningen kan handla om designprocessen i sig, men även om användarna/användandet och om behoven som skapar nya affärer och ny kunskap inom en rad olika områden.

SVID identifierar behov av ny forskning, verkar för att forskningssatsningar inom design kommer till stånd och arbetar med att föra ut resultat av forskning till näringslivet, den offentliga sektorn och akademin.

Nätverk, databaser och organisationer

Här hittar du länkar till ett antal nätverk, databaser och organisationer som kan utgöra en start i sökandet av mer specifika forskningsområden.

Designforskning i Sverige

Eftersom vi ser designforskning i ett brett perspektiv, inkluderar listan på forskningsinstitutioner nedan även ämnesområden som interaktionsdesign och människa-datorinteraktion (MDI). Listan nedan visar inte forskning inom designhistoria som ofta bedrivs inom konstvetenskap.

Borås: Textilhögskolan i Borås

Forskningsområden: Textildesign / Modedesign / Interaktionsdesign / Design management / Designteori och designmetodik

Eskilstuna/Borås: Mälardalens högskola

Forskning inom innovation, design, teknik, logistik, produktion, datavetenskap, nätverk, robotik, flyg med mera.

Göteborg: Business & Design Lab, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Forskningsområden: Design Management, design och innovtion, design och service m.m.

Göteborg: HDK – Högskolan för Design och Konsthantverk

Forskningsområden: Design

Göteborg: Institutionen för data- och informationsteknik, Chalmers Tekniska Högskola

Forskningsområden: Interaktionsdesign, gränssnittsdesign, designteori, speldesign

Göteborg: Institutionen för design and human factors, Chalmers Tekniska Högskola

Linköping: Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet

Forskningsområden: Interaktionsdesign, tjänstedesign

Luleå: Luleå tekniska universitet

Forskningsområden: Industriell design, designprocesser, designteknik, ergonomisk design, kulturella aspekter på design / global design, visualisering

Lund: Institutionen för designvetenskaper, Lunds tekniska högskola, Lunds universitet

Tvärvetenskaplig forskning med fokus på behovsanalys, designmetoder och designprinciper: Certec, Centrum för rehabiliteringsteknik ergonomi och aerosolteknologi, förpackningslogistik, industridesign, innovation, maskinkonstruktion

Lund: Institutionen för Arkitektur och Byggd Miljö, Lunds tekniska högskola, Lunds universitet

Avd. Byggnadsfunktion: designteori och interaktionsdesign. Avd. Formlära: estetiska aspekter av arkitektur, design och visuella presentationer. Avd. Energi- och byggnadsdesign: forskning i interdisciplinärt samarbete mellan industridesigner, ingenjörer och arkitekter.

Malmö: Konst, Kultur och Kommunikation (K3), Malmö Högskola

Forskningsområden: Interaktionsdesign

Stockholm: Konstfack

Forskningsprojekt och konstnärligt utvecklingsarbete. Profilområden: konst, design, pedagogik.

Stockholm: Skolan för datavetenskap och kommunikation, CSC, KTH

Avdelningen HCI: Människa-datorinteraktion

Umeå: Designhögskolan, Umeå universitet

Forskningsområden: Industridesign, interaktionsdesign, produktdesign

Swedish Design Research Journal

Swedish Design Research Journal

Här kan du läsa och ladda ner alla nummer av Swedish Design Research Journal från 2009 till och med 2017.