Här hittar du länkar till ett antal nätverk, databaser och organisationer som kan utgöra en start i sökandet av mer specifika forskningsområden.

Design Council

Den brittiska designorganisationens webbplats har allt du vill veta om design!

Design Management Institute

Amerikansk designorganisation som verkar för att stärka designens roll i näringslivet genom ökad kunskap om design och designers kompetens som managers.

forskning.se

Vill du veta mer om design och forskning? Forskning.se är en nationell webbplats för forskningsinformation.

NextDesign Leadership Institute

Institutet skapades som ett experiment för att påskynda innovation.

Nordcode

Nordcode samlar aktiva nordiska designforskare inom kommunikation/semiotik.

Nordes

Organisatinen Nordes, Nordic Design Research, verkar för design och designforskning i Norden.

designarkiv.se

Här kan du som vill fördjupa dig inom form och design söka bland bilder, böcker, artiklar och arkivhandlingar från 1845 till 2019. Arkivet är ett samarbete mellan Svensk Form och Centrum för näringslivshistoria.

Tribu-design

Här hittar du en databas över "Decorative Arts and Design of the 20th Century". Här finns bland annat en databas med bilder över designer och tillverkare.

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet är en myndighet som har i uppdrag att stödja och utveckla svensk grundforskning inom hela det vetenskapliga fältet.