Under 2009 till och med 2017 gav SVID ut Swedish Design Research Journal, en tidskrift för designforskningen och utvecklingen av designområdet.

Tidskriften kom ut en till två gånger per år och bestod av två delar: en forskningsdel där en redaktionskommitté granskat bidragen i en anonym process och en del som utgjordes av intervjuer, reportage, krönika och recensioner av designrelaterad litteratur.

Forskningsdelen i Swedish Design Research Journal gavs även ut elektroniskt i samarbete med Linköping University Press.

Läs och ladda ner alla nummer