Snart är det dags för det årliga symposiet Relating Systems Thinking and Design, #RSD10. I år handlar det om spänningar i system, något som vi på SVID har arbetat med och nu medverkar i en artikel om.

Den 4 november presenterar Elin Engström, designer på SVID och Josina Vink, Associate Professor vid Institute of Design vid Oslo School of Architecture and Design (AHO) i Norge, artikeln ”Exposing the Emotional Dynamics of Making Tensions Tangible in Systemic Design” om hur vi arbetar med och förstår dynamiker i system.

Artikeln har skrivits av Josina Vink och Manuela Aguirre, Associate Professor i service design vid AHO, tillsammans med SVIDs medarbetare Elin Engström, designer, Matilda Legeby, designer, Pia McAleenan, chef offentlig sektor och myndighetssamverkan, Karin Petrusson, designer och Hanna Andersson, numera designer på Verklighetslabbet vid Region Kronoberg.

Symposiet pågår den 2-6 november 2021 och går att ta del av både digitalt och på plats på TU Delfts campus i Nederländerna.

Publicerad 27 oktober 2021

Uppdaterad 08 november 2021

Kontakt