Nu släpper vi Ovisshetsrapporter, en samling berättelser, erfarenheter och metoder för att arbeta med det som upplevs som svårt och diffust i våra välfärdssystem. Under hela hösten fyller vi på med berättelser.

Ovisshetsrapporter är en samling erfarenheter av att arbeta med utmaningar och skav i välfärdssystem från Förnyelselabbet på SVIDs femåriga verksamhet. Här finns berättelser om ovissheter som enskilda personer upplever i mötet med till exempel vård, skola och omsorg men även berättelser från personer som jobbar inom dessa områden. Här finns erfarenheter av svåra konfrontationer men också hur nya tankar plötsligt tänks tillsammans och leder till upptäckarglädje och insikter. I Ovisshetsrapporter kan du även ta del av metoder för hur en processledare kan arbeta med sin egen och andras ovisshet.

– Vi vet att förmågan att skapa utrymme för och hantera ovisshet är något som kan tränas upp som en kompetens och även hanteras med strategier och arbetsmetoder. Det är ett kontinuerligt uppdrag för både individer och organisationer, och det är ett uppdrag där det viktigaste genomförandet sker i gränssnittet mellan individ och kollektiv, mellan olika grupper, och mellan heterogena perspektiv och kunskaper, säger Pia McAleenan, chef för offentlig sektor och myndighetssamverkan på SVID.

Inspireras och använd erfarenheter

Du kan ta dig an Ovisshetsrapporter som du själv vill. Du kan se det som ett öppet arkiv eller en samling exempel och referenser som växer fram över tid och där du själv är varmt välkommen att bidra. Du kan ta dig fram i materialet på det sätt som passar dig. Det finns material som går att skriva ut och använda i egna workshoppar med fokus på de frågor som är viktiga för dig och din grupp.

Dela dina berättelser

Under hela hösten fyller vi kontinuerligt på med berättelser i Ovisshetsrapporter. Du kan följa när nya berättelser släpps, och även donera dina egna erfarenheter på Förnyelselabbets LinkedIn.

Publicerad 19 oktober 2021

Uppdaterad 27 oktober 2021

Kontakt