Hur kan design- och leantänkande ha ett tydligt samband? Det fick flera svenska företag insikter om när SVID, KTH och Södertälje Science Park tog med dem på en studieresa till möbeltillverkaren Vestres nya fabrik i Magnor i Norge.

Studieresan genomfördes inom projektet Liften där SVID, KTH och Södertälje Science Park fokuserat att utveckla företagens behov utifrån kund och verksamhet (designprocess och Lean), men även med mjuka frågor som berör företagskultur och intern kompetensutveckling.

Som ett led i detta arbete besökte projektet Vestres nybyggda fabrik The Plus, där man har inkluderat båda dessa perspektiv. Fabriken har designats av det danska arkitektkontoret BIG (Big Ingels Group) och anses idag vara världens mest hållbara möbelfabrik.

– Vi fick ta del av intressanta tankar som man haft i utvecklingsfasen innan uppförandet av fabriken, där man satte hållbarhet som en tydlig målsättning, säger Fredrik Forsman, chef för näringsliv och industri på SVID och en av projektpartnerna i Liften.

En central del av studiebesöket var att visa på att designprocessen och Lean-processen kan sammanfogas i en tredje process, där användarfokus läggs på den personal som arbetar i och använder sig av fabriken.

– En viktig insikt från de deltagande företagen var just att designtänkande inte bara är något som kan användas för produkter för kunder, utan även kan genomsyra en hel företagskultur, där vi utvecklar inspirerande arbetsmiljöer för att behålla personal i särskilt kompetensberoende sektorer som industriproduktion, säger Fredrik Forsman, chef för näringsliv och industri på SVID.

Bildtext: Lasse Nilsson, Quality Systems and Project Manager på Vestre, guidade och berättade om fabriken. Fabriken The Plus har fått sitt namn efter sin form, ett plus med ett stort upplevelsecenter i mitten för besökare och allmänheten. I flyglarna utförs tillverkningen.
Genom att synliggöra flödet i fabrikens ljusa och öppna lokaler kan man visuellt följa de olika produktionslinorna genom olika färgkoder i byggnadens fyra vingar, från inkommande material, sågning, målning och montage. Fyra färgskalor representerar fabrikens olika delar – blått och lila för lager, grönt för lackproduktion, rött och rosa för träbearbetning, gult och orange för montering.
Genom att nästan all produktion sker på fabriken så minskar både kostnader och miljöpåverkan.
Byggnaden ligger mitt ute i skogen nära den svenska gränsen. Tanken var att den inte endast ska vara en fabrik utan också ett utflyktsmål som är i topp på Tripadvisor, och där besökare kan röra sig runt om fabriken – och även på det växtbevuxna taket med solpaneler men också stor plats för aktiviteter.
Hållbarhet och öppenhet har varit vägledande för allt som rör fabriken – från utformningen av arbetsmiljön till tillrättaläggandet för elektrifierad tungtransport och förvaltningen av de omgivande skogsområdena.
Hela byggnadens exteriöra område omfattas av allemansrätten vilket gör att många besökare i form av skolklasser och barn kommer till fabriken. Här finns gröna tak, strövområden och kanske Norges längsta rutschkana och långbord.

Publicerad 27 september 2023

Uppdaterad 26 april 2024

Kontakt