I projektet Liften får företag i Region Stockholm öka sin kunskap om företagsutveckling och stärka sina nätverk. SVID bidrar med expertkompetens inom design och med föreläsningar och coachning av företagen.

Liften drivs av Södertälje Science Park i samarbete med SVID och KTH Leancentrum. I våras hölls den första utbildningsomgången där små och medelstora företag i Region Stockholm får lära sig mer om utvecklingsarbete, hållbarhet och designprocesser. Företagen stärker även sina nätverk genom att dela lärdomar och erfarenheter med andra deltagande företag. Utbildningen består av tio tillfällen med gemensamma och individuella träffar.

Utvecklat modeller som kombinerar design och lean

SVID och KTH Leancentrum har tillsammans tittat på hur användarcentrerad design och lean kan stärka varandra, för att på bästa sätt kombinera användarcentrerad designmetodik och produktionsteknik. Designtänkande har ett stort kundfokus medan lean har stort fokus på intern produktion och interna förbättringar.

– Designprocessen har sin styrka i de tidiga skeendena av en utvecklingsprocess, när vi fokuserar på användaren, och när man sedan kommer närmare produktion så kommer lean naturligt in. Vi har kombinerat synsätt och skapat förståelse mellan två utvecklingsprocesser som stärker banden mellan kundcentrering och produktionsprocesser. Det är viktigt att man i utvecklingsarbetet förstår både designperspektiv och produktionsperspektiv, de gör näring åt varandra, säger Fredrik Forsman, chef för näringsliv och industri på SVID.

SVID är även med och föreläser och coachar företagen individuellt i deras kundcentrerade utvecklingsutmaningar.

Fokuserar mer på kunden efter utbildningen

Paula Falk, vd på AB Kontaktpressning, är en av de som har gått programmet. Efter utbildning och coachning har Paula blivit ännu mer fokuserad på kundens design och förväntningar.

– Utbildningen och inspirationen från SVID lyfter företaget. Vi har fått nya insikter i hur vi ska utmana oss i det dagliga arbetet för att möta kundens behov, säger Paula Falk, vd på AB Kontaktpressning.

AB Kontaktpressning är en kablageleverantör, de äger inga produkter men har en stor påverkan i flödet för att uppnå bästa resultatet för kunden. Att sätta sig in i kundens behov, deras utmaningar och vilka förväntningar de har är viktigt att förstå för att uppnå bästa resultat för kunden. Coachningen har gett dem insikter och verktyg som de nu använder i det dagliga arbetet.

– Det självklara är inte alltid självklart. Ett exempel är när man ställer sig frågan vad det innebär när en kund säger att den är ”nöjd”? Utbildningen har gett oss nya frågeställningar och insikter som är viktigt för att utmana oss framåt, säger Paula Falk.

Paula Falk
Paula Falk, vd på AB Kontaktpressning

AB Kontaktpressning har funnits sedan 1965 och ligger i Tyresö. De är experter inom kablage och levererar till kunder inom de flesta industrisegment såsom maskinbyggnation, marint, försvar och fordonsindustrin. I år blev de utsedda till årets företagare av Tyresö kommun vilket de är mycket stolta över, och de har ambitionen att bli Tyresös bästa arbetsplats.

– Vi ska vara generösa med att dela kunskap och hjälpa våra kunder från start med design och utveckling för att uppnå en hållbar produkt framåt. Jag har lärt mig mer om cirkulär ekonomi i utbildningen och coachningen vilket gynnar oss i arbetet. Vi har ett stort intresse att bidra till hållbarhet och det kan vi göra på många olika sätt, bland annat genom att hjälpa kunden med hållbara lösningar, säger Paula Falk.

Andrejs Sokolovs, vd Markus komponenter, och Richard Larsson, vd Larssons Plåt berättar om varför de är med i utbildningsprogrammet Liften och vad det har gett dem.

Publicerad 19 oktober 2022

Kontakt