I projektet Liften arbetade vi med att stärka små och medelstora tillverkande företag i Region Stockholm. Företagen erbjöds att vara med i ett utvecklingsprogram och nätverk.

Projektets övergripande syfte var att koppla samman företag med stödstrukturer inom det svenska innovations- och främjarsystemet, för att öka kunskapen hos företagen om vilka former av stöd som finns tillgängliga för företagsutveckling och bidra till ökad samverkan mellan olika företagsfrämjande aktörer. Projektet drevs av Södertälje Science Park i samarbete med SVID och KTH Leancentrum.

Inom ramen för projektet arrangerades ett affärsutvecklingsprogram för små och medelstora företag i Region Stockholm. De deltagande företagen fick lära sig mer om att arbeta med utvecklingsarbete, hållbarhet och designprocesser. Företagen stärkte även sina nätverk genom att utbyta lärdomar och erfarenheter med andra deltagande bolag. Inom ramen för projektet organiserades också aktiviteter kopplade till nätverksprogrammet Friends of Södertälje Science Park.

Vi på SVID utvecklade tillsammans med KTH Leancentrum gemensamma samverkansmodeller mellan designtänkande och Lean-strategier, för att utveckla företagen utifrån användarcentrerad designmetodik såväl som produktionsteknik. Vi höll i föreläsningar och coachade företagen individuellt i deras kundcentrerade utvecklingsutmaningar.

Mål

Det övergripande målet var att projektet skulle bidra till förbättrade förutsättningar hos de deltagande företagen, så att de kan tillgodose industrins behov av ökad konkurrenskraft och grön omställning.

Målgrupp

Huvudmålgruppen var små och medelstora företag inom Region Stockholm som bedrev industriell tillverkning, montering eller industrinära tjänster. Indirekta målgrupper var främjar- och innovationssystemet som projektet samarbetade med för att öka kunskapen om vilka erbjudanden som fanns till målgruppen små och medelstora företag.

Projekttid

2022-01-01 till och med 2023-10-31

Projektägare

Södertälje Science Park

Samarbetspartner

SVID och KTH Leancentrum

SVIDs roll i projektet

SVID och KTH utvecklade gemensamma samverkansmodeller mellan designtänkande och Lean-strategier för att utveckla företagen utifrån användarcentrerad designmetodik såväl som produktionsteknik. Vi höll föreläsningar och coachade företagen individuellt i deras kundcentrerade utvecklingsutmaningar.

Finansiärer

Region Stockholm och Europeiska unionen – Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Logo: Södertälje Science Park
Logotyp för
Logo: Europeiska unionen - Europeiska regionala utvecklingsfonden
Logotyp för Region Stockholm